Μέτρα προστασίας στις πισίνες ζητά το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Παρασκευή, 8/4/2022 - 15:10
Μικρογραφία

Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου και της αναμενόμενης αύξησης στη χρήση χημικών προϊόντων στα ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει την ανάγκη για λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για προστασία των εργαζομένων αλλά και τρίτων προσώπων από έκθεση σε αναθυμιάσεις που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένους χειρισμούς των προϊόντων αυτών. 

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχαν αναφερθεί περιστατικά από έκλυση αναθυμιάσεων λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται για απολύμανση/καθαρισμό κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) και τα οποία έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων και πελατών ξενοδοχείων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι για την αποφυγή επικινδύνων συμβάντων θα πρέπει να γίνεται από τον εργοδότη εκτίμηση των κινδύνων στον χώρο εργασίας που να βασίζεται σε κατάλληλα και επικαιροποιημένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται.

Προσθέτει ότι με βάση τις πληροφορίες των ΔΔΑ θα πρέπει οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται από τον εργοδότη στη σωστή μέθοδο εργασίας ενώ θα λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και ατομικής προστασίας στον χώρο ανάμειξης.

Σημειώνει ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση που να μεταφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους από τη χρήση τους ενώ παράλληλα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο.

Διευκρινίζει ότι η παροχή των ΔΔΑ αποτελεί υποχρέωση των επαγγελματιών που διαθέτουν/προμηθεύουν τα χημικά προϊόντα σε άλλα πρόσωπα.

Σημειώνει ακόμα ότι για αντιμετώπιση της πιθανότητας έκτακτου περιστατικού, ο εργοδότης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχέδιο δράσης που να περιλαμβάνει τις διαδικασίες εκκένωσης, κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης αναθυμιάσεων και διαρροής χημικών και προσωπικό που να έχει καταρτιστεί στην παροχή πρώτων βοηθειών έχοντας στη διάθεσή του όλα τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών.