«Να μην ληφθούν υπόψη οι αξιολογήσεις», ζητούν οι υπάλληλοι του Υπ. Εξωτερικών

Πέμπτη, 29/2/2024 - 16:18
Μικρογραφία

Την δοκιμαστική εφαρμογή του νέου νόμου αξιολόγησης των Δημόσιων Υπαλλήλων μέχρι την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ζητά ο Κλάδος Υπαλλήλων Υπουργείο Εξωτερικών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου που συνήλθε εκτάκτως στις 28 και 29 Φεβρουαρίου 2024.

Σε ανακοίνωση του ο Κλάδος εκφράζει την στήριξη του στην μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, τονίζει ωστόσο την απογοήτευση του για τον τρόπο που εφαρμόστηκε ο νέος νόμος αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Συνέλευση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για το γεγονός ότι οι ενστάσεις και τα επιχειρήματα του Κλάδου δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Επιπλέον, εκφράζεται ανησυχία για τη μη τήρηση ομοιομορφίας και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη θυματοποίηση συναδέλφων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά από τη Διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών να επανεξετάσει τη διαδικασία αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις του Κλάδου και τις ιδιαιτερότητες του Υπουργείου, και να διασφαλίσει την εφαρμογή ομοιόμορφων και αντικειμενικών κριτηρίων που θα αποτελέσουν τη βάση για μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία αξιολόγησης.

Επιπλέον ζητά όπως η φετινή χρονιά θεωρηθεί δοκιμαστική και να μην ληφθούν υπόψη οι αξιολογήσεις αυτές για σκοπούς προαγωγής. Η Γενική Συνέλευση επιφυλαχθηκε να εξετάσει τη λήψη μέτρων.