Παίρνει παράταση πέντε χρόνια η ποσόστωση για το χαλλούμι

Τρίτη, 26/3/2024 - 13:54
Μικρογραφία

Την παράταση για ακόμα πέντε χρόνια της δυνατότητας καθορισμού της αναλογίας της προέλευσης του γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χαλλουμιού ενέκρινε το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας.

Η παράταση εγκρίνεται ουσιαστικά με την υιοθέτηση των προνοιών του νέου Κανονισμού για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και τα συστήματα ποιότητας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Οι πρόνοιες του νέου Κανονισμού, ο οποίος εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση, επιτρέπουν την παράταση μέχρι το 2029 της εφαρμογής του διατάγματος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για καθορισμό της αναλογίας αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος στην παραγωγή χαλλουμιού. Μέχρι σήμερα η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν μέχρι τον Ιούλιο του 2024.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, η προσπάθεια της Κυβέρνησης για παράταση ήταν μέρος της συμφωνίας του Ιουλίου του 2022 μεταξύ τυροκόμων, αγελαδοτρόφων και αιγοπρόβατοτρόφων.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει την μεγαλύτερη προστασία μιας ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης μέσω της οποίας ορίζεται συγκεκριμένο συστατικό όταν χρησιμοποιείται στην ονομασία ενός σχετικού μεταποιημένου τροφίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, σημειώνεται, θα πρέπει να ενημερώνονται οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και να αναφέρεται το ποσοστό του συστατικού.

Ο κανονισμός περιέχει επίσης πρόνοιες για ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών, οι οποίες αποκτούν αρμοδιότητες για διαχείριση των γεωγραφικών τους ενδείξεων και θα μπορούν να εκπροσωπούνται σε συναντήσεις που αφορούν την εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επίσης τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ομάδες παραγωγών ως «αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών» με αποκλειστικά δικαιώματα που ασκούνται εξ ονόματος όλων των παραγωγών του προϊόντος που ορίζεται από μια γεωγραφική ένδειξη.

Ακόμα, προβλέπεται προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και στο διαδίκτυο, μέσω πρακτικών geo-blocking για διευθύνσεις που περιέχουν ονόματα που αποτελούν γεωγραφικές ενδείξεις. Το σύστημα πληροφόρησης και προειδοποίησης θα το διαχειρίζεται το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).

Ο κανονισμός θα υπογραφεί και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η ισχύ του ξεκινά επίσημα 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση του.

Πηγή
ΚΥΠΕ