Παραμονή Χριστουγέννων: Μέχρι ποια ώρα θα λειτουργούν τα καταστήματα;

Παρασκευή, 24/12/2021 - 08:52
Μικρογραφία

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, τα γενικά καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοικτά καθημερινά μέχρι τις 8:00 μ.μ., εκτός από σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά που μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6:00 μ.μ.

Τονίζεται ότι στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και στις 1, 2 και 6 Ιανουαρίου 2022, τα γενικά καταστήματα θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, αφού οι πιο πάνω μέρες θεωρούνται αργίες για τα γενικά καταστήματα.

Τέλος, όσον αφορά τους εργαζόμενους των Ειδικών Καταστημάτων, οι οποίοι θα εργαστούν τις πιο πάνω αργίες, θα πρέπει να αποζημιωθούν με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα εργασίας.