Πότε έχεις υποχρέωση να δηλώσεις ότι μεταφέρεις χρήματα στις βαλίτσες σου;

Τρίτη, 5/3/2024 - 09:16
Μικρογραφία

Τη διαδικασία δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου / εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπενθυμίζει το Τμήμα Τελωνείων, στον απόηχο της υπόθεσης σύλληψης 31χρονης Ουκρανής για μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Τελωνείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου αρ. 63(Ι) του 2022:

«Φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), δηλώνει αυτό γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδο του στην ή την έξοδο του από τη Δημοκρατία και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο.»

Όλες οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων, αφού τύχουν επεξεργασίας στο Τμήμα Τελωνείων διαβιβάζονται για περαιτέρω διερεύνηση στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Επίσης οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων αξίας €100.000 και άνω διαβιβάζονται στην Αστυνομία για ενημέρωση και τις δικές της ενέργειες.