Προστατευόμενο είδος ο νεκρός καρχαρία που εκβράστηκε στην ακτή του Νέου Χωριού

Τρίτη, 20/4/2021 - 16:45
Μικρογραφία

"Ο συγκεκριμένος καρχαρίας που βρέθηκε στην ακτή στην περιοχή του Νέου Χωριού Πάφου, φαίνεται ότι εκβράστηκε στην περιοχή έπειτα από τυχαία αλίευσή του και απόρριψή του στη θάλασσα. Δεν είναι συχνό το φαινόμενο να εκβράζονται καρχαρίες στις ακτές της Κύπρου." Αυτό αναφέρει σε ανακοινωση το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών αναφορικά με τον νεκρό καρχαρία που εντοπίστηκε από πολίτη στην ακτή της περιοχής Νέου Χωριού Πάφου

λλλλ

Και ενημερώνει το κοινό ότι πρόκειται για το είδος Carcharhinus plumbeus.

Το είδος αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου SPA/BD της Σύμβασης της Βαρκελώνης, σύμφωνα με το οποίο η εκμετάλλευση του είδους υπόκειται σε ρυθμίσεις. Στη Μεσόγειο κατατάσσεται στην κατηγορία των απειλούμενων προς εξαφάνιση ειδών – Endangered, βάσει της IUCN Κόκκινης Λίστας.

Ο συγκεκριμένος καρχαρίας που βρέθηκε στην ακτή στην περιοχή του Νέου Χωριού Πάφου, φαίνεται ότι εκβράστηκε στην περιοχή έπειτα από τυχαία αλίευσή του και απόρριψή του στη θάλασσα. Δεν είναι συχνό το φαινόμενο να εκβράζονται καρχαρίες στις ακτές της Κύπρου.

Το ΤΑΘΕ ήταν ενήμερο για την παρουσία του καρχαρία και είχε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για συλλογή σχετικών πληροφοριών, καθώς και σε διευθέτηση της ταφής του σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές.