Ψηφίστηκε ο νόμος για τα σκούτερ, έρχονται «καμπάνες» για χρήστες και οδηγούς

Σάββατο, 16/7/2022 - 21:25
Μικρογραφία

Της Μαρίας Ανδρονίκου  

Εξώδικα από 50 μέχρι και 85 ευρώ θα πληρώνουν όσοι θα παραβιάζουν τους κανόνες χρήσης και διακίνησης ηλεκτρικών πατινιών- τα λεγόμενα σκούτερ- που ψήφισε χθες η ολομέλεια της Βουλής.

Επιτρεπόμενοι χώροι διακίνησης
Η διακίνησή τους επιτρέπεται από τούδε και στο εξής σε δρόμους στο οδόστρωμα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, με όριο ταχύτητας μέχρι 30 ΧΑΩ σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες ή σε χώρους που αποτελούν προέκταση ποδηλατοδρόμου, και θεωρείται χώρος κοινής χρήσης από ποδηλάτες & πεζούς, με όριο ταχύτητας μέχρι 20ΧΑΩ σε πλατείες ή πεζόδρομους, μόνο μετά από απόφαση/έγκριση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Ηλικιακό όριο
Όσον αφορά το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ, καθορίστηκε στα 14 έτη. Ο χρήστης του οφείλει κατά την χρήση του να φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο κράνος καθώς και φωσφόρο γιλέκο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπρόσθετα, τα σκούτερ θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα σύστημα φρένων λευκού φανού ή κίτρινου φωτός στο μπροστινό μέρος καθώς και κόκκινου στο πίσω, κουδούνι ή σειρήνα καθώς και ελαστικά σε καλή κατάσταση.

Εξώδικο €50

Όσον αφορά τα εξώδικα, 50 ευρώ θα πληρώνουν τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά σκούτερ χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, και εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής τους, καθώς και όσοι  σταθμεύουν, τοποθετούν ή τα εγκαταλείπουν σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου.

Εξώδικο €85

Εξώδικο πρόστιμο 85 ευρώ, θα επιβάλλεται σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά πατίνια και είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών, σε άτομα που αναπτύσσουν ταχύτητα πέραν της προβλεπόμενης, που δεν φέρουν κράνος και δεν συμμορφώνονται με τις ενδείξεις της σήμανσης και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη.

Εξώδικο €85 και στους οδηγούς
Με εξώδικο πρόστιμο €85 θα τιμωρούνται και οι οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας, είδους ή μεγέθους, που δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας έναντι των χρηστών σκούτερ – πατινιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, προκειμένου να δοθεί χρόνος, τόσο στους χρήστες, όσο και σε πρόσωπα που πωλούν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικά πατίνια, να μεριμνήσουν όπως πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές.