Σε αυτές τις κοινότητες αλλάζει ο αριθμός των Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων

Πέμπτη, 25/4/2024 - 10:52
Μικρογραφία

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, με βάση τα στοιχεία του εκλογικού καταλόγου, στον οποίον ενσωματώθηκε ο συμπληρωματικός κατάλογος της 2ας Απριλίου 2024, ο αριθμός Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, διαφοροποιείται ως ακολούθως:

φηδ

τδτηδτ