Σχέδια Χορηγιών για ηλεκτροκίνηση: Αυτοί ήταν οι τυχεροί της κλήρωσης

Παρασκευή, 17/3/2023 - 19:00
Α

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Σχεδίων Χορηγιών για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο δημοσίευσε την Παρασκευή το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στις 17 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ. ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή της κλήρωσης για τις κατηγορίες χορηγίας Ε5, Ε6 και Ε8 έως Ε15, στις οποίες είχαν καταχωρηθεί περισσότερες αιτήσεις από τις προβλεπόμενες διαθέσιμες χορηγίες σύμφωνα με την παράγραφο 8(ιγ) του οδηγού του Σχεδίου.

Προστίθεται πως για την κλήρωση, η οποία μεταδόθηκε μέσω της σελίδας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Facebook, χρησιμοποιήθηκε εφαρμογή σχεδιασμένη για διεκπεραίωση δίκαιης κλήρωσης και σε αυτή περιλήφθηκαν οι αιτήσεις ανά κατηγορία που είχαν καταχωρηθεί μέχρι τις 11:00 π.μ. της 9ης Μαρτίου 2023 (εκτός από αυτές που ακυρώθηκαν αυτόματα κατά το στάδιο της καταχώρησης με βάση την παράγραφο 8(ια) του οδηγού).

Συμπληρώνεται πως για την κλήρωση χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός αίτησης που έλαβε ο κάθε αιτητής/αιτήτρια κατά την καταχώρηση της αίτησης. Ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων χορηγιών ανά κατηγορία χορηγίας, θα καθορισθούν οι αιτήσεις για τις οποίες θα αποσταλεί προκαταρτική έγκριση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις πιο κάτω παραγράφους, ενώ η εγκυρότητα των αιτήσεων που καταχωρήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες χορηγίας (Ε1 – Ε17) θα εξεταστεί και θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεδρία της μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9(γ) του οδηγού του Σχεδίου, οι αιτητές των οποίων η αίτηση θα ταξινομηθεί στις προς έγκριση αιτήσεις, θα ενημερωθούν με επιστολή για την προκαταρκτική έγκριση που έχουν λάβει.

Ο/Η αιτητής/αιτήτρια καθίσταται δικαιούχος του Σχεδίου από την ημερομηνία της επιστολής προκαταρτικής έγκρισης, ενώ με βάση την πιο πάνω παράγραφο οι αιτητές/αιτήτριες καλούνται να αναμένουν την επιστολή προκαταρτικής έγκρισης, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, καταλήγει η ανακοίνωση.   

Η σειρά κατάταξης μετά την κλήρωση σε κάθε κατηγορία χορηγίας παρουσιάζεται στα ακόλουθα παραρτήματα:

Παράρτημα 1 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε5

Παράρτημα 2 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε6

Παράρτημα 3 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε8

Παράρτημα 4 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε9

Παράρτημα 5 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε10

Παράρτημα 6 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε11

Παράρτημα 7 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε12

Παράρτημα 8 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε13

Παράρτημα 9 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε14

Παράρτημα 10 - Αποτελέσματα κλήρωσης κατηγορίας χορηγίας Ε15

Πηγή
ΚΥΠΕ