Στέλνει το ΔΣ του ΡΙΚ στην Αρχή κατά της Διαφθοράς η Ελεγκτική

Πέμπτη, 22/2/2024 - 14:05
Μικρογραφία

Στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα στείλει η Ελεγκτική Υπηρεσία την Έκθεση αναφορικά με την εφαμοργή της συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για το νέο οργανόγραμμα του σταθμού, με σκοπό τη διερεύνηση του ενδεχομένου κατάχρησης εξουσίας.

Η Υπηρεσία αποφάσισε να διενεργήσει τον έλεγχο καθότι «η υλοποίηση των συμφωνιών που έγιναν το 2020, μεταξύ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και των συντεχνιών για νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει πολλές αναβαθμίσεις θέσεων και αυξήσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού, οι οποίες αναμένεται να εκτοξεύσουν τόσο το κόστος μισθοδοσίας του Ιδρύματος κατά 33% σε πέντε χρόνια (έτη 2021-2026) όσο και της κρατικής χορηγίας προς αυτό», αναφέρει η έκθεση της Ελεγκτικής. Παράλληλα, εξετάστηκαν πρόσθετα γενικά θέματα προσωπικού.

Μεταξύ των κυριότερων ευρημάτων, αναφέρεται ότι το ΔΣ του ΡΙΚ, κατά παράβαση της Συμφωνίας που είχε γίνει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατάρτισε προσωρινά Σχέδια Υπηρεσίας ώστε «να αναβαθμιστούν παράνομα οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (κυρίως Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου – ΣΑΧ και σε κάποιες περιπτώσεις μόνιμοι υπάλληλοι) που δεν κατείχαν πτυχίο πανεπιστημίου σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης τους ή/και δεν κατείχαν τα απαιτούμενα προσόντα της γλώσσας». 

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση «δύο μόνιμοι υπάλληλοι αναβαθμίστηκαν στην κλίμακα Α8-Α10-Α11 χωρίς να εξακριβωθεί αν είχαν το καθορισμένο προσόν της αγγλικής γλώσσα», ενώ ακόμη και σήμερα το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου συνεχίζει να προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985.

Γενικά, διαπιστώνει αναβαθμίσεις Συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου, χωρίς τη τήρηση προδιαγραφών. 

φ

Η εκτόξευση του κόστους μισθοδοσίας κατά 33% σε πέντε χρόνια (2021-2026), φαίνεται χαρακτηριστικά στο πιο κάτω γράφημα, σύμφωνα με την Υπηρεσία. 

Φ

Η συγκεκριμένη έκθεση παράλληλα με τη δημοσιοποίησή της, θα σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση του ενδεχομένου κατάχρησης εξουσίας.