Κύπρος

Στο "μικροσκόπιο" πρόταση νόμου για οπτικογράφηση - μαγνητοσκόπηση ανακρίσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών που συνήλθε σε συνεδρία την Τετάρτη το πρωί συζήτησε πρόταση νόμου για μαγνητοσκόπηση και οπτικογράφηση ανακρίσεων, το νομοσχέδιο για το οποίο η Κύπρος δέχθηκε αιτιολογογημένη γνώμη για ποινική δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά και πρόταση νόμου για άρση αδικίας που επέφερε σε βάρος εγκλωβισμένων αγοραστών νόμος που ψήφισε πέρσι η Βουλή.
 
Ποινική δικαιοσύνη φιλική στα παιδιά

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Γιώργος Γεωργίου, μετά την έκτακτη με τηλεδιάσκεψη συνεδρία της Επιτροπής την Πέμπτη, είπε στο ΚΥΠΕ ότι η Επιτροπή Νομικών συζήτησε  το νομοσχέδιο για την εγκαθίδρυση συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο που στοχεύει στην εισαγωγή και εφαρμογή συστήματος δικαιοσύνης ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των ανήλικων παραβατών και τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης  σύμφωνα με τις διεθνείς νομικά δεσμευτικές πράξεις  και πρότυπα.

Καθώς εκκρεμεί με αιτιολογημένη γνώμη, κρίνεται επείγουσα η προώθηση δεδομένου ότι γίνεται ειδική αναφορά στην παράβαση της Κύπρου στην πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν με ημερομηνία 15.5. 2020, σημείωσε.
 
Ο κ. Γεωργίου υπενθύμισε ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Νομικών κατ΄ άρθρο έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, 11 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, 25  Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου, 23  Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2019 χωρίς η συζήτηση να ολοκληρωθεί. Πρόσθεσε ότι μέσα από αυτές τις συνεδριάσεις διαφάνηκαν και υποβλήθηκαν σωρεία παρατηρήσεων, τόσο για θέματα ουσίας, όπως η απουσία δομών, όσο και για νομικά και νομοτεχνικά θέματα και η Επιτροπή Νομικών παρέπεμψε το νομοσχέδιο στην Επίτροπο Νομοθεσίας, που ανάλαβε να συντονίσει την προσπάθεια.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Νομικών ανέφερε περαιτέρω ότι κατά τη σημερινή ενημέρωση της Βουλής από την Επίτροπο Νομοθεσίας προχώρησε η νομικοτεχνική επεξεργασία της νομοθεσίας και το αργότερο εντός 15 ημερών το αναθεωρημένο κείμενο που προέκυψε μετά τη διεργασία που έχει γίνει θα κατατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα πρέπει να το διαβουλευθεί με τη Γενική Εισαγγελία, το Ανώτατο Δικαστήριο ώστε να επανακατεθεί νέο κείμενο νόμου για την τελική συζήτηση του.
 
«Όλοι αντιλαμβανόμενοι ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε αρχικά με διαδικασίες που παρουσίασαν προβλήματα στην τελική μορφή που είχε πάρει  και επειδή περιέχει και εναρμονιστικές διατάξεις για αυτό και πήραμε την αιτιολογημένη γνώμη και χωρίς ο σκοπός να είναι να απομονωθούν οι εναρμονιστικές διατάξεις από τις εθνικές, αλλά να το εναρμονίσουμε ώστε να υλοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο είναι επείγουσα η ψήφιση του» είπε ο κ. Γεωργίου.
 
Τόνισε πως είναι επίσης επείγουσα επειδή το νομοσχέδιο αυτό συνιστά εμπέδωση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο και είναι ύψιστης σημασίας για τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών.
 
Μέχρι το Σεπτέμβρη που υπάρχει διορία βάσει της αιτιολογημένης γνώμης κρίνουμε ότι το νομοσχέδιο θα είναι στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί σε νόμο, συμπλήρωσε.

Μαγνητοσκόπηση και οπτικογράφηση ανακρίσεων
 
Ο κ. Γεωργίου είπε πως  η Επιτροπή Νομικών συζήτησε πρόταση νόμου που κατατέθηκε από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, για τροποποίηση του περί ποινικής δικονομίας νόμου, με εισαγωγή σε αυτόν πρόνοιας που καθιστά υποχρεωτική την οπτικογράφηση  και μαγνητοσκόπηση από ανακριτή, της ανάκρισης, συνέντευξης και εξέτασης προσώπου ή και της λήψης κατάθεσης από πρόσωπο σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος.
 
Διευκρίνισε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της διαδικασίας ανάκρισης που ακολουθείται στην Κυπριακή Δημοκρατία με τις αντίστοιχες διαδικασίες προηγμένων κρατών προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση και ο έλεγχος των διαδικασιών ανάκρισης που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Δημοκρατίας.
 
Άρση αδικίας σε βάρος εγκλωβισμένων αγοραστών
 
Ο κ. Γεωργίου ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Νομικών εξέτασε κατ΄άρθρο δύο προτάσεις νόμου εκ των οποίων τη μία κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου και την άλλη ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών που τροποποιούν τον περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως  ακινήτων νόμου 9/1965 και στοχεύουν ώστε να αρθεί μια αδικία που επέφερε ο τροποποιητικός νόμος 118.1. του 2019 δηλαδή να μην μπορεί να γίνει αίτηση προστασίας από εγκλωβισμένο αγοραστή σε σχέση με τη σύμβαση που κατατέθηκε στο Δικαστήριο.
 
Ο κ. Γεωργίου εξήγησε ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε (τέθηκε σε  ισχύ) στις 26 του Ιούλη πέρσι περιορίστηκε έτσι ώστε να καλύπτει μόνο συμβάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι πιθανόν κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος (26/7/2019) να εκκρεμούσαν δικαστικές διαδικασίες για κατάθεση σύμβασης όπως προβλέπεται στον νόμο για την ειδική εκτέλεση με αποτέλεσμα σε περίπτωση που επαρχιακό δικαστήριο εκδώσει απόφαση ή και διάταγμα κατάθεσης σύμβασης, μετά από εκδίκαση υπόθεση ή μετά από συμφωνία με τους καθ΄ου η αίτηση, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019 η σύμβαση να μπορεί μεν να κατατεθεί  στα επαρχιακά κτηματολόγια, αλλά να μην μπορεί να τύχει της προστασίας που παρέχεται από τη νομοθεσία σε εγκλωβισμένο αγοραστή σε σχέση με τη σύμβαση που κατατέθηκε στο Δικαστήριο.
 
Είπε επίσης ότι με τον τρόπο αυτό θα αρθεί μια αδικία που επέφερε ο τροποποιητικός νόμος 118.1. του 2019 σε πολίτες – αγοραστές που είχαν ήδη αποταθεί στα Δικαστήρια για κατάθεση της σύμβασης τους πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αλλά δεν πρόλαβαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης χρόνου εκδίκασης από τα Δικαστήρια να εκδώσουν απόφαση-διάταγμα πριν την 31η Δεκεμβρίου 2019 που ήταν η ημερομηνία κατά την οποία περιορίστηκαν οι καταθέσεις των συμβάσεων και άρα του δικαιώματος ένας αγοραστής να αιτηθεί να απεγκλωβιστεί από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Επόμενο άρθρο

Αυτός θα είναι ο μέγιστος αριθμός λουομένων στα κολυμβητήρια

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας και ποιες οι οδηγίες Υπ. Υγείας για επαναλειτουργία τους
04/06/2020 - 19:18

ΣχετικέςΕιδήσεις

Νουρής: 3,8% του πληθυσμού μας είναι αιτητές ασύλου

Δέσμη τεσσάρων νομοσχεδίων για συντόμευση της εξέτασης των αιτήσεων
17/06/2020 - 14:55

Απευθείας λουκέτο και μεγάλες ποινές σε μαγαζιά που παραβιάζουν τα διατάγματα

Οι νέες προτάσεις που θα οδηγηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής
12/06/2020 - 14:46

Οι λόγοι της αναπομπής του νόμου για τις παρακολουθήσεις

Οι εξηγήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής
05/02/2020 - 17:39

Aλλάζει το νόμο για τις εξώσεις η Βουλή

Τι προνοεί η πρόταση που θα τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας την Παρασκευή
15/01/2020 - 15:05

Καμία αλλαγή με την κάρτα φιλάθλου

Παραμένουν ως έχουν τα δεδομένα με το νομοθετικό μέτρο
10/07/2019 - 14:18

Πρώτα Ευρωπαϊκά με κάρτα φιλάθλου

Δεν κατατέθηκε στην βουλή σήμερα πρόταση για αναστολή, πάει παρακάτω η όλη ιστορία
28/06/2019 - 11:30

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Άφησαν 4χρονη μόνη στο σπίτι και τους πέρασαν χειροπέδες (BINTEO)

Άλλο ένα περιστατικό εγκατάλειψης ανηλίκου βλέπει το φως της δημοσιότητας

"Καμίνι" η Κύπρος: Πέντε μέτρα προστασίας από τον καύσωνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τις υψηλές θερμοκρασίες θα "συνοδεύει" και υγρασία μέχρι και την Τρίτη

Φρένο στο κυκλοφοριακό "έμφραγμα" με διάταγμα του Αρχηγού (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε ισχύ από αύριο τα νέα μέτρα της Αστυνομίας
Ελλάδα

Νέα έκτακτα μέτρα για την είσοδο από τον Προμαχώνα

Ποιοι είναι οι περιορισμοί σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση

"Εισαγόμενα" τα 11 από τα 41 νέα κρούσματα Covid-19 στην Ελλάδα

Δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο
Διεθνή

Αρνητική στον κορωνοϊό η σύζυγος του Μπολσονάρου

Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος έχει προσβληθεί από τον ιό και τέθηκε σε αυτοπεριορισμό

«Θλίψη και μεγάλη ανησυχία» εκφράζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Τι λέει για την απόφαση των τουρκικών αρχών να μετατρέψουν την Αγία Σοφία σε τζαμί

556.140 θάνατοι: Ο θλιβερός απολογισμός των νεκρών παγκοσμίως λόγω Covid-19

Τουλάχιστον 6.593.400 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί

tv news

Ο Νίκος μαθαίνει ότι η Αλίκη είναι νεκρή και όλο το σκοτεινό παρελθόν της...

«Έρωτας Μετά» Δείτε τις εξελίξεις στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας εδώ!
Alpha TV Κύπρου

Η ώρα του μεγάλου ξεκαθαρίσματος ήρθε για όλους!

Ελάτε στη θέση τους…για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν!​​​​​​​ [Περιλήψεις]
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 12/07/2020 - 07:1524 ΩΡΕΣ
Κυρ, 12/07/2020 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 12/07/2020 - 14:30DEAL
Κυρ, 12/07/2020 - 16:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Κυρ, 12/07/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Κυρ, 12/07/2020 - 18:05ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Κυρ, 12/07/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 12/07/2020 - 21:15ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΗΜΑ
Κυρ, 12/07/2020 - 23:10ΚΑΡΜΑ
Δευ, 13/07/2020 - 00:15ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 13/07/2020 - 01:45WORLD PARTY
Δευ, 13/07/2020 - 02:4510Η ΕΝΤΟΛΗ