Στοχευμένα χαμηλότερες βαθμολογίες στην αξιολόγηση, καταγγέλλει η ΙΣΟΤΗΤΑ

Πέμπτη, 22/2/2024 - 09:15
Μικρογραφία

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το έτος 2023, η ΙΣΟΤΗΤΑ δέχθηκε διαμαρτυρίες και συγκεκριμένες καταγγελίες από μέλη της, μόνιμους υπαλλήλους και εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, για παρατυπίες και αδικίες στη διαδικασία αξιολόγησης.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΣ της συντεχνίας αναφορικά με τις αξιολογήσεις υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου για το 2023.

Σύμφωνα με τη Συντεχνία, έχουν καταγγελθεί τα ακόλουθα:

1. Βαθμολογίες που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική απόδοση αξιολογούμενων υπαλλήλων, αλλά είναι στοχευμένα χαμηλότερες.

2. Τεχνητοί περιορισμοί στη χρήση της βαθμολογικής κλίμακας (π.χ. από 5 έως 7 και από 6 έως 8 ).

3. Αυθαίρετα χαμηλές βαθμολογήσεις ορισμένων υπαλλήλων από μέλη ομάδων αξιολόγησης που δεν είχαν άμεση γνώση της απόδοσής τους κατά την περίοδο αναφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, δύο από τα τρία μέλη της ομάδας προχώρησαν σε τέτοιου είδους αδικαιολόγητες χαμηλές βαθμολογήσεις. Αντίθετα, η γνώμη των άμεσα προϊσταμένων δεν ελήφθη υπόψη, οδηγώντας σε άδικη υποβάθμιση υπαλλήλων.

4. Παντελής παράλειψη έγκαιρης επισήμανσης αδυναμιών και παροχής καθοδήγησης για βελτίωση στους αξιολογούμενους κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, όπως προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί.

5. Έλλειψη ενιαίου μέτρου κρίσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων αξιολόγησης, καθώς φαίνεται ότι κάποιες ομάδες εφάρμοσαν επιεικέστερη προσέγγιση σε σχέση με άλλες. Αυτό έχει οδηγήσει σε άνιση και άδικη μεταχείριση αξιολογούμενων υπαλλήλων με παρόμοια υπηρεσιακή απόδοση. Παροτρύνουμε τους συναδέλφους που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στην αξιολόγησή τους να υποβάλουν έγκαιρα ένσταση με συγκεκριμένα στοιχεία.