Θλιβερές εικόνες με νεκρή χελώνα που ξέβρασε το κύμα στο Lady's Mile

Δευτέρα, 14/8/2023 - 13:34
V

Θλιβερές εικόνες αντίκρισε κόσμος στην παραλία του Lady's Mile στη Λεμεσό, σήμερα το πρωί.

Το κύμα ξέβρασε νεκρή μία μεγάλη θαλάσσια χελώνα, από την οποία όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανήρτησε χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έλειπε μεγάλο μέρος από το καβούκι της.

Α

Σ

Υ

Σε άλλη ανάρτηση πάντως χρήστης των ΜΚΔ, ανέφερε πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή μέσα σε δύο μέρες, αφού και ο ίδιος βρήκε νεκρή θαλάσσια χελώνα στη συγκεκριμένη παραλία. Ανήρτησε μάλιστα και σχετική φωτογραφία.

κ

Το Τμήμα Αλιείας στην ιστοσελίδα του, σημειώνει σχετικά, πως:

Το κοινό όταν εντοπίσει νεκρή ή τραυματισμένη χελώνα μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) στα σταθερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός Δημοσίου ωραρίου. Σημειώνεται ότι εκτός ωρών γραφείου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρεσιακά τηλέφωνα:

ΕΠΑΡΧΙΑ

Σταθερό Τηλέφωνο
Καθημερινές
(07:30 -15:00)

Υπηρεσιακό Τηλέφωνο

(16:00 – 20:00 Καθημερινές)
(06:00–20:00 Σάββατο/Κυριακή)

Λευκωσία22 807 853Ν/Α

Λάρνακα24 304 294 / 24 422 88899 48 96 45

Αμμόχωστος23 834 17299 48 96 43

Λεμεσός25 306 800 / 25 306 80499 48 96 51

Πάφος26 821 68099 48 96 42

Τραυματισμένες Χελώνες:
Οι τραυματισμένες χελώνες μεταφέρονται από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημένους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Μενεού.

Νεκρές Χελώνες:
Αρμοδιότητα για ταφή / συλλογή / αποτέφρωση των νεκρών θαλάσσιων χελωνών έχουν οι σχετικές τοπικές αρχές (Δήμοι / Κοινότητες) οι οποίες και ενημερώνονται είτε από το ΤΑΘΕ ή απευθείας από τους πολίτες ή και άλλους φορείς που εντοπίζουν την νεκρή χελώνα.

Συλλογή Πληροφοριών:
Το κοινό μπορεί να αποστείλει στοιχεία / πληροφορίες για τις θαλάσσιες χελώνες που εντοπίζει (όπως διαστάσεις καβουκιού, φωτογραφία χελώνας, περιοχή που εντοπίστηκε κλπ), ούτως ώστε να καταγραφή στη βάση δεδομένων που έχει το ΤΑΘΕ για την παρακολούθηση του πληθυσμού των προστατευόμενων ειδών. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (marineenvironment@dfmr.moa.gov.cy / mmarcou@dfmr.moa.gov.cy), μέσω της εφαρμογής Cy-FIS (https://dfmrapp.com.cy), ή και μέσω Messenger (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Cyprus DFMR).

Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο προστατεύονται από το 1971 από τον περί Αλιείας Νόμο (ΚΕΦ. 135) και Κανονισμούς 1990 (Reg. No. 273/90). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτόκολλου το οποίο αφορά Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο η Κύπρος επικύρωσε με το Νόμο No. 20(III)/2001. Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδη προτεραιότητας και προστατεύονται και μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2003, με το Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής No. 153(I)/2003. Σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθεσίες, απαγορεύεται μεταξύ άλλων η θανάτωση, η καταδίωξη, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών αυτών, καθώς και η σύλληψη, αγορά ή πώληση και η κατοχή θαλάσσιων χελωνών ή και οποιαδήποτε απόπειρα των ενεργειών αυτών.