Τμήμα Υδάτων: Κατάλληλο το νερό στο φράγμα της Άχνας

Δευτέρα, 15/4/2024 - 12:25
Μικρογραφία

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στο φράγμα Άχνας, μετά το περιστατικό διαρροής κτηνοτροφικών λυμάτων που συνέβη στις 25/02/2024, έχει προβεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σειράς αναλύσεων από δείγματα που λήφθηκαν από στοχευμένα σημεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξιολόγηση έγινε σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και διαπιστώθηκε ότι το νερό του φράγματος είναι ποιοτικά κατάλληλο για χρήση και μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια για σκοπούς άρδευσης.

Πηγή
ΓΤΠ