Ξεκινάνε δύο αντιπλυμμηρικά έργα αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λάρνακα

Τρίτη, 25/10/2022 - 17:02
Μικρογραφία

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή δύο Συμβολαίων για την κατασκευή δύο νέων αντιπλημμυρικών έργων στην πόλη του Ζήνωνα, αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται ότι «το Συμβούλιο υπέγραψε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου τα συμβόλαια συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία S. Hadjichristofi Construction Ltd για δύο κατασκευαστικά αντιπλημμυρικά έργα, τα Συμβόλαια C20A και C20B. Τα έργα, που θα καλύψουν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών, θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 75%».

Προστίθεται ότι «το Συμβόλαιο C20A αφορά την κατασκευή 3,4χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων, αξίας €2.264.000 πλέον ΦΠΑ, για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής δυτικά της Λεωφόρου Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Το νέο δίκτυο θα συνδεθεί με υφιστάμενο δίκτυο το οποίο καταλήγει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού».

Εξάλλου «το Συμβόλαιο C20Β αφορά την κατασκευή 3,1χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων, αξίας €1.890.200 πλέον ΦΠΑ, για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής πέριξ της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη στη Λάρνακα. Το νέο δίκτυο θα καταλήγει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο ομβρίων S8 του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, που βρίσκεται στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη και εκβάλλει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στην εργοληπτική εταιρεία S. Hadjichristofi Construction Ltd, κατακυρώθηκαν τα δύο έργα κατόπιν δημόσιων διαγωνισμών, καθώς και του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Τα δύο κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023».

Εξάλλου «εντός του έτους προγραμματίζεται η έναρξη ενός ακόμα αντιπλημμυρικού κατασκευαστικού έργου που θα εξυπηρετήσει τη λεκάνη απορροής ανάντι και κατάντι μέρους της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα. Παράλληλα, σύντομα ολοκληρώνεται η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, για την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας».