Ξενοφώντος: Ανάγκη στήριξης γεωργών για αντιμετώπιση επιπτώσεων ρωσικής εισβολής

Τρίτη, 21/3/2023 - 12:14
Μικρογραφία

Την ανάγκη λήψης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για στήριξη των γεωργών ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στις γεωργικές αγορές, υπογράμμισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος, κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για την αγορά στην ΕΕ και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και για την παράταση της συμφωνίας για τη λειτουργία των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, και για την πρόταση για μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων για τους γεωργούς της ΕΕ σε γειτονικές περιοχές με την Ουκρανία.

Μιλώντας για το θέμα, ο Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι στην Κύπρο το κόστος παραγωγής συνεχίζει την ανοδική του πορεία συμπιέζοντας τα περιθώρια ευημερίας των γεωργών με κίνδυνο τη μείωση της παραγωγής στους κύριους τομείς τροφίμων. Τόνισε ακόμα την ανάγκη λήψης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για στήριξη των γεωργών σε όλα τα κράτη μέλη για τους τομείς παραγωγής με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Επεσήμανε τη σημασία επίτευξης βιωσιμότητας στον τομέα παραγωγής τροφίμων, σημειώνοντας την ανάγκη της όσο το δυνατόν πιο αποδοτικής αξιοποίησης του γεωργικού αποθεματικού των ενισχύσεων της ΕΕ.

Η Κομισιόν ενημέρωσε ακόμα τους Υπουργούς για τις εξελίξεις που αφορούν την γεωργία στα θέματα εμπορίου, και ειδικότερα για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες και τον ρόλο της ΕΕ στη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και της επίτευξης των στόχων για το περιβάλλον δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης.

Ο κ. Ξενοφώντος από την πλευρά του τόνισε τη σημασία της μετάβασης σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, επισημαίνοντας ότι κάθε συμφωνία της ΕΕ με τρίτες χώρες θα πρέπει να εξετάζεται ανά περίπτωση ώστε να επιτυγχάνονται οι απαραίτητες δεσμεύσεις και η συναίνεση των εμπορικών εταιριών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Στο πλαίσιο της συνόδου οι αρμόδιοι Υπουργοί αντάλλαξαν ακόμα απόψεις για νέα δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν τις προσπάθειες να γίνει ο τομέας της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας λιγότερο ενεργοβόρος, την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την Κοινή Ευρωπαϊκή Αλιευτική Πολιτική.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Ξενοφώντος καλωσόρισε τη δέσμη μέτρων καταγράφοντας τις μέχρι σήμερα προσπάθειες του κυπριακού στόλου και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, ενώ εισηγήθηκε ενδυνάμωση των προσπαθειών στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Ο κ. Ξενοφώντος υπενθύμισε παράλληλα στους ομολόγους του τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στον αλιευτικό τομέα μέσω της παράνομης αλιείας και παρενοχλήσεις κυπριακών αλιευτικών.

Στο πλαίσιο συζήτησης για τα συμπεράσματα της ομάδας προβληματισμού για το χοιρινό κρέας, ο Υπουργός Γεωργίας τόνισε την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδοτικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για αποδοτικότερη διαχείριση των κινδύνων. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη σημασία διάχυσης της γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροβιότητας του τομέα του χοίρειου κρέατος.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις γεωργικές και δασοκομικές πτυχές του Κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης και συμφώνησαν για την ανάγκη παροχής της μέγιστης ευελιξίας στα κράτη μέλη και δυνατότητες στήριξης των γεωργών και των διαχειριστών δασών.

Ο κ. Ξενοφώντος επεσήμανε τη σημασία παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της πρότασης και την ανάγκη διαφύλαξης της ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης την ανακοίνωση της σχετικά με την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές στην οποία καθορίζονται οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για να αντιστραφεί η μείωση των επικονιαστών έως το 2030. Ο Υπουργός Γεωργίας εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου τονίζοντας τη σημασία των επικονιαστών για το περιβάλλον και την γεωργική παραγωγή.

Πηγή
ΚΥΠΕ