Υπ. Παιδείας: Επιτακτική ανάγκη επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών

Πέμπτη, 23/5/2024 - 15:26

Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί επιτακτική ανάγκη, όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων, να θέσουν ως προτεραιότητά τους την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών τους, ανέφερε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η Υπουργός μιλούσε σε Ημερίδα για την Επαγγελματική Μάθηση με θέμα «Δέκα Χρόνια Εφαρμογής του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης: Πορεία και Εξέλιξη», που διοργανώθηκε σήμερα στη Λάρνακα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου «σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το 2024-2026 επιδιώκεται μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες και αποτελεί στρατηγική επιδίωξή μας η ενδυνάμωση και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Στη βάση αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου προωθήθηκε η αναβάθμιση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών για  καθολική και συστηματική κάλυψη των αναγκών μάθησης».

Σκοπός της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, συνέχισε η Υπουργός «είναι η ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων, η οποία προϋποθέτει τον συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεων, τη μεθοδική ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση ως προς την παροχή των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη».

«Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2023 για τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης για την αυτoαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι «σε επίπεδο σχολικής μονάδας η εκπόνηση του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας θα γίνεται μέσω συγκεκριμένων εργαλείων αυτοαξιολόγησης. Η ανάπτυξη του σχεδίου επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών, ως μέρους του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης, θα προωθεί δράσεις και θεματικές που θα καλύπτουν ανάγκες της σχολικής μονάδας, αλλά και ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών».

Αναφερόμενη στην επαγγελματική μάθηση, η Υπουργός Παιδείας είπε πως «είναι μια δραστηριότητα συνεχής και επαναλαμβανόμενη, σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής πορείας των εκπαιδευτικών. Είναι επίσης καθολική, και έτσι η κάθε σχολική χρονιά αρχίζει με ξεκάθαρη πορεία για την επαγγελματική μάθηση του/της κάθε εκπαιδευτικού, καθώς και συστηματική αφού επιτυγχάνει την υλοποίηση των στόχων της».

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας ανέφερε επίσης ότι «η αξία της όλης προσπάθειας έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σχολείο και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στις καθημερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «η επαγγελματική μάθηση προωθείται εντός του σχολείου, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των εκπαιδευτικών και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, δηλαδή τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου, τον μαθητικό πληθυσμό και τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών».

Σημείωσε ακόμα ότι «βασική προϋπόθεση για να ανταποκριθούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις, οι οποίες ασκούν πίεση στα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών, είναι η μάθηση των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών, η οποία θέτει στο επίκεντρό της τον/την ίδιο/α τον εκπαιδευτικό, του/της δίνει ενεργότερο ρόλο και τον/την απομακρύνει από πρακτικές τεχνοκρατικής γνώσης και απλής εφαρμογής τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Όπως είπε η Υπουργός «η υλοποίηση της ενιαίας πολιτικής της επαγγελματικής μάθησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά τα τελευταία χρόνια, έχει αναδείξει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με βασικότερο την αλλαγή της κουλτούρας μάθησης εντός του σχολείου, σε μια αποκεντρωμένη καθημερινή πρακτική και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος και των αποτελεσμάτων των μαθητών και μαθητριών μας».

Το Υπουργείο Παιδείας, συνέχισε η Αθηνά Μιχαηλίδου «θεωρεί επιτακτική ανάγκη, όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων, να θέσουν ως προτεραιότητά τους την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών τους», ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για το έργο και τη συμβολή τους «στη βελτίωση της καθημερινότητας των σχολείων» και διαβεβαίωσε πως θα είναι στο πλευρό τους.

Πηγή
ΚΥΠΕ