Ζητούν άμεση καταβολή αποζημιώσεων από Τουρκία για τις περιουσίες τους

Σάββατο, 27/6/2020 - 11:41
Μικρογραφία

Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και την καταβολή από την Τουρκία των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί για τις περιουσίες τους σε κατεχόμενη Λάπηθο και Σύσκληπο ζητούν πρόσφυγες, με επιστολές τους προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Πρόκειται για αιτητές που δικαιώθηκαν από το ΕΔΑΔ σε σχέση με τα περιουσιακά τους δικαιώματα, στο πλαίσιο της ομάδας προσφυγών «Ξενίδη-Αρέστη». Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Ανδρέας Ορφανίδης, που δεν έχει λάβει ακόμη την επιδικασθείσα, το 2010, αποζημίωση από την Άγκυρα και αναμένει άμεση, όπως λέει, αποκατάσταση της περιουσίας του στην κατεχόμενη Λάπηθο, ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να προχωρήσει από τις «θεωρητικές» αποφάσεις στη λήψη πρακτικών μέτρων. Με ξεχωριστή επιστολή, ο δικηγόρος της Ανθούσας Ιορδάνου, με περιουσία σε κατεχόμενη Λάπηθο και Σύσκληπο, επίσης ενημερώνει το Σώμα ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οφειλόμενη από το 2011 αποζημίωση από την Τουρκία.
 
Στην επιστολή του, ο κ. Ορφανίδης ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να αναλάβει πιο έντονη και αποτελεσματική δράση για την άμεση και άνευ όρων εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Διευκρινίζει παράλληλα ότι η καταβολή της αποζημίωσης από την Τουρκία δεν συνεπάγεται απαλλοτρίωση της οικίας και της περιουσίας του στα κατεχόμενα που, όπως λέει, «παραμένουν δικές μου και δικαιούμαι να τις απολαύσω ειρηνικά».
 
Ως προς τα ατομικά μέτρα, ο κ. Ορφανίδης αναφέρει ότι οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ εκτελούνται άνευ όρων από την εναγόμενη χώρα και δεν υπάρχει υποχρέωση του αιτητή να προσφύγει για θεραπεία σε άλλο μέρος ή σώμα της, όπως είναι η «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας (ΕΑΙ)» στα κατεχόμενα.
 
Πέραν της αναποτελεσματικότητας της «επιτροπής», η οποία, όπως λέει, έχει ήδη αποδειχθεί, η «επιτροπή» αυτή συστάθηκε ως εσωτερικό ένδικο μέσο που πρέπει να εξαντληθεί πριν από την προσφυγή στο ΕΔΑΔ και κατ’ ουδένα τρόπο δεν προνοείτο η εμπλοκή της με την εκτέλεση τελικών αποφάσεων του ΕΔΑΔ. «Ως εκ τούτου, η ΕΑΙ είναι άσχετη με τις αποφάσεις αυτές» αναφέρει.

 
Όσον αφορά την υπόθεση της Ανθούσας Ιορδάνου, στην επιστολή του δικηγόρου της αναφέρεται ότι τα τραπεζικά στοιχεία της αιτήτριας έχουν αποσταλεί στην Τουρκία για την καταβολή των αποζημιώσεων, όπως ζητήθηκε από το 2011 που η απόφαση κατέστη τελική από τη μείζονα σύνθεση του ΕΔΑΔ.
 
«Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για το θέμα», προστίθεται ενώ ζητείται από την Επιτροπή Υπουργών να εξετάσει την εκτέλεση της τελικής απόφασης, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης.
 
Η Επιτροπή Υπουργών αναμένεται να εξετάσει μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων, στο πλαίσιο της απόφασης επί της διακρατικής προσφυγής «Κύπρου εναντίον Τουρκίας», καθώς και τα ατομικά μέτρα και τις αποζημιώσεις των αιτητών που δικαιώθηκαν στο πλαίσιο της προσφυγής «Ξενίδη-Αρέστη».