Έχει 10 παιδιά και 23 εγγόνια, ζητά από το κράτος να βοηθήσει τους πολύτεκνους