Υπόθεση τέως Κιτίου: Ένας παιδικός εφιάλτης 42 χρόνια πριν