Με ποια ποινή βρίσκεται αντιμέτωπος ο τέως Κιτίου μετά την καταδίκη