Μονή Αββακούμ: Παρασκευή η αίτηση των μοναχών για ακύρωση δέσμευσης περιουσιακών