Μακρόν: Αναβαθμίζεται η στρατιωτική βοήθεια της Δύσης στην Ουκρανία