15.000 εργαζόμενους θα χρειαστεί η τουριστική βιομηχανία για το καλοκαίρι

Πέμπτη, 21/3/2024 - 17:23

Επιδίωξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η αποτελεσματική στελέχωση της αγοράς εργασίας με πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και ορθολογική αξιοποίηση εργαζομένων από το εξωτερικό, σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 15.000 εργαζόμενους περισσότερους, σε σύγκριση με την χειμερινή περίοδο, θα χρειαστεί η τουριστική βιομηχανία (ξενοδοχεία, εστιατόρια), για να λειτουργήσει το Καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, με τα 2/3 αυτών των αναγκών να αναμένεται να καλυφθούν από το εγχώριο εργατικό δυναμικό το οποίο εργαζόταν και το 2023 στην βιομηχανία.

Το περίπου 1/3 των αναγκών που απομένει θα καλυφθεί από υπηκόους τρίτων χωρών, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία σημείωσε ότι προς τούτο υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες άδειες εργασίας, κάποιες από τις οποίες εγκριθήκαν και εντός του 2024 καθώς η όλη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από εργοδότες ξεκίνησε φέτος νωρίς, και συγκεκριμένα από την 1η Δεκεμβρίου.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ήδη εγκριμένες περίπου 1.000 άδειες εργασίας για το Καλοκαίρι ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο δεν είχε εγκριθεί καμία άδεια.

Κι αυτό λόγω του ότι στην περσινή χρονιά οι εργοδότες είχαν τη δυνατότητα να αρχίσουν να υποβάλουν τα αιτήματα τους μόλις από την 1η Μαρτίου και λάμβαναν απάντηση (έγκριση ή απόρριψη) για την αίτηση τους τον Ιούνιο, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι αρκετές χιλιάδες Κύπριοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή της εργασίας τους και θα επαναεργοδοτηθούν, ενώ για αρκετές χιλιάδες εργαζόμενους η εργασία τους είχε διακοπεί καθώς είναι εποχιακή.

«Επιδίωξη του Υπουργείου είναι η ορθολογική λειτουργία των διαδικασιών», υπογράμμισε.

Εξάλλου, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους, το 2022, το Τμήμα Εργασίας ενέκρινε 5.108 νέες άδειες εργασίας και ανανέωσε 8.643, ενώ το 2023 εγκρίθηκαν 4.941 νέες άδειες και ανανεώθηκαν 7.287.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο έχει προετοιμαστεί για την παρακολούθηση της επαναφοράς στην εργασία για την καλοκαιρινή περίοδο των ντόπιων εργαζομένων ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αυτή θα εξελιχθεί κανονικά.

Σε περίπτωση που εργοδότης προσέλαβε ξένο εργαζόμενο στην θέση του εγχώριου εργαζόμενου που εργοδοτούσε κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, την στιγμή που ο συγκεκριμένους εγχώριος εργαζόμενος επιδίωξε να προσληφθεί στην θέση που εργαζόταν το 2023, ο Υπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες  έχει την πρόθεση να ανακαλέσει άδειες εργασίας υπηκόοων τρίτων χωρών που δόθηκαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλει το Υπουργείο Εργασίας και ο αρμόδιος Υπουργός, η οικονομία να αναπτύσσεται, οι θέσεις εργασίας να αυξάνονται και στο τέλος η ανεργία μεταξύ των Κυπρίων εργαζομένων να παραμένει σταθερή ή να αυξηθεί», ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία, ωστόσο, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε το 2023 κατά 14.466 (3,2%), σε 463.277 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2024 η αύξηση των απασχολουμένων αναμένεται ότι θα ανέλθει στο περίπου 1,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 7.000 επιπρόσθετες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας θα επηρεαστούν αυξητικά μέσα από την εξελισσόμενη αποχώρηση των αιτητών ασύλου, η οποία σύμφωνα με την υφιστάμενη τάση θα οδηγήσει σε επιπρόσθετη αύξηση των αναγκών κατά 1% ή περίπου 5.000 θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αριθμός των επιπρόσθετων αναγκών της αγοράς εργασίας προσδιορίζεται στις 12.000 θέσεις εργασίας.

Η απασχόληση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού αυξήθηκε κατά 1,3% το 2023, σε σχέση με το 2022, σε 352.863 άτομα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, η αξιοποίηση εργαζομένων από το εξωτερικό βασίζεται τόσο στους Ευρωπαίους όσο και στους υπηκόους τρίτων χωρών. Ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται στην Κύπρο έχει αυξητική τάση, η οποία όμως είναι περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος της αύξησης του ποσοστού των υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία κρατικών υπηρεσιών, το οποίο επικαλείται το σημείωμα, αποτελούνται από 14.424 εργαζομένους στο πλαίσιο της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού, 7.044 αιτητές ασύλου και 2.716 φοιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Εκτιμάται ότι οι ανάγκες στο πλαίσιο των διαδικασιών του Υπουργείου Εργασίας θα ανέλθουν περίπου 4.000 – 6.000 νέες άδειες εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, από το Υπουργείο Εργασίας προκρίνεται η περαιτέρω αξιοποίηση στην αγορά εργασίας φοιτητών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και σπουδάζουν στην Κύπρο.

Επίσης, προωθείται η συνομολόγηση διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες που βρίσκονται υπό ένταξη στην ΕΕ και τρίτες χώρες που έχουν διαχρονικές στενές διπλωματικές σχέσεις με την Κύπρο για την στοχευμένη προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Πηγή
ΚΥΠΕ