45 εκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα και απόσυρση ρυπογόνων (ΒΙΝΤΕΟ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τα δύο Σχέδια του Υπουργείου Μεταφορών, ένα για επιχορήγηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος και ένα για απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων παρουσίασε ο Υπουργός Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Κυβέρνηση ρίχνει 45 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό την προώθηση καθαρότερων οχημάτων στους κυπριακούς δρόμους. 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι τα δύο Σχέδια που ετοίμασε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχουν ως στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο των οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της Δημοκρατίας, και την προώθηση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. «Επιπρόσθετα, μέσα από τα δύο αυτά Σχέδια προωθούνται εναλλακτικοί τρόποι διακίνησης, πέραν της διακίνησης με αυτοκίνητο» είπε ο κ. Καρούσος, τονίζοντας ότι «η επιδίωξη που αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση των δύο πιο πάνω Σχεδίων Χορηγιών είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και συγκεκριμένα, η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των αέριων ρύπων».  

Επεξηγώντας τα Σχέδια, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του 2025 και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα λήξει στο τέλος του 2023 και η δεύτερη στο τέλος του 2025. «Το συνολικό ποσό της χορηγίας που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και προβλέπεται να καταβληθεί μέσω του παρόντος Σχεδίου και των σχεδίων που θα ακολουθήσουν είναι €30.000.000 για το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων, €15.000.000 για το Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Ρυπογόνων Οχημάτων και €4.000.000 για τη δημιουργία 1000 Σταθμών Επαναφόρτισης σε δημόσιους προβάσιμους χώρους » είπε ο κ. Υπουργός.

Το Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρηση Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών Τρόπους Διακίνησης, για το οποίο προβλέπεται συνολικό ποσό χορηγιών μέχρι 4.000.000 ευρώ για τη Φάση Α, αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και:

(α)       αντικατάσταση τους με καινούργια οχήματα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), ή

(β)       την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, ή

(γ)        την παραχώρηση εισιτηρίων λεωφορείου.

Τα οχήματα που μπορούν να αποσυρθούν πρέπει να είναι κατηγορίας σαλούν ή βαν ή διπλοκάμπινο, να ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο για τα τελευταία επτά συνεχή χρόνια και η ημερομηνία κατασκευής τους να είναι άνω των δώδεκα ετών. Θα πρέπει επίσης όπως, για το συγκεκριμένο όχημα να υπάρχει εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας ή να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο με ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας εντός των τελευταίων δεκαοχτώ μηνών και να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημέρα έναρξης των αιτήσεων.

Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς απόσυρσης παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο όχημα κυμαίνονται από €7.500 μέχρι €12.000.  Συγκεκριμένα, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα ιδιωτικής χρήσης με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €7.500, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα ταξί με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €12.000, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο αναπηρικό όχημα με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000 και για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα πολύτεκνης οικογένειας με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000. 

Όσον αφορά την απόσυρση παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο ηλεκτρικό ποδήλατο η επιχορήγηση ανέρχεται στα €1.000 ενώ για την απόσυρση παλαιού οχήματος έναντι παροχής δωρεάν εισιτηρίων για χρήση στις τακτικές γραμμές λεωφορείων η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €750.

Ως ημερομηνία έναρξης για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Απόσυρσης έχει οριστεί η 6η Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων, για το οποίο, για την Φάση Α, προβλέπεται συνολικό ποσό χορηγιών μέχρι 8.000.000 ευρώ αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), με τη μορφή χορήγησης «οικολογικής επιβράβευσης» για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων), με ταυτόχρονη προαιρετική, επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς αγοράς καινούριου ηλεκτρικού οχήματος κυμαίνονται, από €9.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος, μέχρι €19.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Συγκεκριμένα, για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης θα παρέχεται χορηγία €9.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη απόσυρση, για ταξί €19.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη απόσυρση, και για τα αναπηρικά ή τα οχήματα πολύτεκνης οικογένειας η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €11.000 συν €1.000 για απόσυρση παλαιού οχήματος.

Θα παρέχεται επίσης η επιλογή επιχορήγησης μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος και για αυτό τον σκοπό τα ποσά που θα διατεθούν ανέρχονται, από €4.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος, μέχρι €12.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Ενώ για την αγορά καινούργιου οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί σαν ταξί η επιχορήγηση θα ανέρχεται στις €19.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη απόσυρση, οι επαγγελματίες του χώρου θα μπορούν επίσης να επιχορηγηθούν για την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ταξί με το ποσό των €12.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Η επιχορήγηση αγοράς μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος για χρήση από πολύτεκνη οικογένεια ή από τους ανάπηρους ανέρχεται στα €7.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος.

Το Σχέδιο αγοράς προβλέπει επίσης για τα ακόλουθα: την αγορά καινούριου ηλεκτρικού μεγάλου λεωφορείου με ποσό που ανέρχεται στα €100.000, την αγορά καινούριου ηλεκτρικού μικρού λεωφορείου με ποσό που ανέρχεται στα €40.000, την αγορά καινούριου ηλεκτρικού εμπορικού οχήματος με ποσό που ανέρχεται σε €20.000, καθώς επίσης την αγορά καινούριου ηλεκτρικού ποδηλάτου ή τετράτροχου μικρο-αυτοκινήτου, ή μοτοποδηλάτου, ή τρίκυκλου, ή μοτοσυκλέτας ή ελαφρού τετράκυκλου οχήματος.

Ως ημερομηνία έναρξης για υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Επιχορήγησης αγοράς ηλεκτρικού οχήματος έχει οριστεί η 20η Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2022. Για το συγκεκριμένο Σχέδιο θα ακολουθηθεί η μέθοδος «Κατά σειρά προτεραιότητας».

Τα οφέλη

Απαριθμώντας μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα μας, ο κ. Καρούσος κατέδειξε τη μείωση ρύπων, το χαμηλό κόστος φόρτισης που φτάνει μέχρι και 64% μείωση σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, την χαμηλή  συντήρηση του οχήματος, τη δωρεάν στάθμευση σε δημοτικούς μη ελεγχόμενους  δημόσιους χώρους στάθμευσης και την απουσία οποιουδήποτε κόστους που αφορά την άδεια κυκλοφορίας. «Εθνικός Στόχος είναι όπως το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτρικά με απώτερο σκοπό όπως, μέχρι το 2035 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 100%» δήλωσε ο κ. Καρούσος. Συγκεκριμένα, ενώ το 2021 έχουν εγγραφεί 250 ηλεκτρικά οχήματα, αναμένεται όπως μέχρι και το τέλος του 2030 να έχουν εγγραφεί  36.000 ηλεκτρικά οχήματα. 

Σημειώνεται ότι, τα πιο πάνω Σχέδια, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, ετοιμάστηκαν κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς επίσης κατόπιν επαφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές από εμπειρίες άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Με τα Σχέδια αυτά κινούμαστε σταθερά υλοποιώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για μετάβαση στις πράσινες μεταφορές» δήλωσε εμφαντικά ο κ. Υπουργός. 

Τα Σχέδια εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), ενώ το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων εντάσσεται και στο Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Προώθηση της Χρήσης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Παράλληλα με τα εν λόγω Σχέδια, προβλέπεται να προωθηθεί μια σειρά δράσεων, μέτρων και κινήτρων για την προώθηση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών και τον καθορισμό ειδικών ρυθμίσεων για μείωση των διακινήσεων με ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, για καθορισμό περιοχών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και για γενικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, με κριτήριο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, τα οποία περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΕΚ και το πιο πάνω Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στα ταξί η Αρχή Αδειών θα προχωρήσει με διαδικασία για χορήγηση νέων Αδειών Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ).  Συγκεκριμένα για κάθε μία από τις έξι αστικές τροχαίες περιοχές θα χορηγούνται δύο (2) νέες Άδειες Οδικής Χρήσης που θα αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα, θα καθοριστούν νέοι χώροι στάθμευσης των ταξί (πιάτσες ταξί), όπου μόνο αμιγώς ηλεκτρικά ταξί και ταξί χαμηλών εκπομπών (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km) θα μπορούν να σταθμεύουν. Οι δώδεκα (12) νέοι αδειούχοι που θα λάβουν τις Άδειες Οδικής Χρήσης θα έχουν εξασφαλισμένη τη χορηγία για την αγορά ηλεκτρικού ταξί. Όσον αφορά στα καινούρια ηλεκτρικά ταξί η χορηγία ανέρχεται στα €20.000 και στα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ταξί η χορηγία ανέρχεται στα €13.000.

Τα υπό αναφορά Σχέδια θα συνδυαστούν με το αναθεωρημένο "Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in" το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε). Το εν λόγω Σχέδιο θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, στα οποία θα προσφέρεται σημαντικό ποσό χορηγίας για την εγκατάσταση στην οικία τους υποδομής φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκό σύστημα, έξυπνος μετρητής και φορτιστής). Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που θα λάβουν τελική έγκριση για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού με ρευματολήπτη («hybrid – plug-in») βάσει των υπό αναφορά Σχεδίων, θα μπορούν παράλληλα να επωφεληθούν από το Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά το κόστος χρήσης του οχήματος.

Ο κ. Καρούσος κάλεσε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και όλους όσοι θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για τα συγκεκριμένα Σχέδια όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.ev.gov.cy η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Επόμενο άρθρο

"Βήμα για την Κύπρο το φυσικό αέριο ώστε να προχωρήσει προς την καθαρή ενέργεια"

Όσα είπε ο επικεφαλής της κοινοπραξίας που ανέλαβε την κατασκευή τερματικού στο Βασιλικό
25/11/2021 - 08:41

ΣχετικέςΕιδήσεις

Καμία έλλειψη ασθενοφόρων απαντά ο ΟΚΥπΥ για τον θάνατο του 77χρονου (ΒΙΝΤΕΟ)

Κραυγή απόγνωσης από τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς για υποστελέχωση του Νοσοκομείου
02/12/2021 - 13:58

ΒΙΝΤΕΟ: Πήραν θέσεις τα παιδάκια που θα υποδεχθούν τον Πάπα στο αεροδρόμιο

Με σημαίες της Κύπρου και του Βατικανού θα καλωσορίσουν τον Ποντίφικα
02/12/2021 - 13:58

Τι ζήτησε ο Ποντίφικας για την τελετή άφιξης στο αεροδρόμιο Λάρνακας; (ΒΙΝΤΕΟ)

Το δώρο της Μαρωνιτικής κοινότητας στον Πάπα και γιατί δεν θα πάει σε κατεχόμενα και Πάφο
02/12/2021 - 12:54

PCR test από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλους τους επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω

Πέρασε από το Υπουργικό η πρόταση-Το κόστος διαγνωστικού ελέγχου επιβαρύνει τον επιβάτη
02/12/2021 - 11:30

Επίσκεψη... ταλαιπωρίας: Εναέρια πλάνα από τo "χάος" στο κέντρο της Λευκωσίας

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή της Πύλης Πάφου όπου θα διαμείνει ο Πάπας
02/12/2021 - 11:09

Οι Μαρωνίτες θέλουν να μιλήσουν στον Πάπα για προβλήματα στα κατεχόμενα χωριά

Οι προσδοκίες και τα μηνύματα της Κοινότητας από την ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα
02/12/2021 - 10:00

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Καμία έλλειψη ασθενοφόρων απαντά ο ΟΚΥπΥ για τον θάνατο του 77χρονου (ΒΙΝΤΕΟ)

Κραυγή απόγνωσης από τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς για υποστελέχωση του Νοσοκομείου

Τροχαίο με πεζή στη Λευκωσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Οδηγός οχήματος παρέσυρε μια γυναίκα, στον δρόμο που οδηγεί στον κυκλικό κόμβο Καλαμών

ΒΙΝΤΕΟ: Πήραν θέσεις τα παιδάκια που θα υποδεχθούν τον Πάπα στο αεροδρόμιο

Με σημαίες της Κύπρου και του Βατικανού θα καλωσορίσουν τον Ποντίφικα
Ελλάδα

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της Όμικρον στην Ελλάδα

Εντοπίστηκε στην Κρήτη σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη

Μητσοτάκης: Στους τέσσερις μήνες η τρίτη δόση, αν το εγκρίνουν οι ειδικοί

Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων διεξήχθη σε υψηλούς τόνους

Πάνω από 6,000 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα και ακόμη 75 θάνατοι

Ανέβηκαν στους 690 οι διασωληνωμένοι ασθενείς στα νοσοκομεία της χώρας
Διεθνή

Εμβόλιο AstraZeneca: Ερευνητές εντόπισαν τι προκαλεί τις σπάνιες θρομβώσεις

49 θάνατοι στο ΗΒ μετά από περιπτώσεις θρομβώσεων σε άτομα που είχαν κάνει το εμβόλιο

Δραματική έκκληση Γκουτέρες: «Άδικα» τα κλεισίματα συνόρων λόγω Όμικρον

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκανε λόγο για μια μορφή «απαρτχάιντ» σε βάρος της Αφρικής

Παραιτήθηκε ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας

Ραγδαίες εξελίξεις - Ο Ερντογάν έκανε δεκτή την παραίτησή του, ποιος διορίστηκε

tv news

Η ώρα της κρίσης φτάνει! Στάθης και Ιουλία μιλούν ανοιχτά σε Στέφανο και Μυρτάλη

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Ένα αναπάντεχο γεγονός διαταράσσει τις ισορροπίες και ανατρέπει τα πάντα…

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 02/12/2021 - 14:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 02/12/2021 - 14:55ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 02/12/2021 - 17:55ALPHA NEWS
Πέμ, 02/12/2021 - 18:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Πέμ, 02/12/2021 - 19:00THE CHASE
Πέμ, 02/12/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Πέμ, 02/12/2021 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 02/12/2021 - 22:15ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Πέμ, 02/12/2021 - 23:20THE BACHELOR
Παρ, 03/12/2021 - 01:30ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Παρ, 03/12/2021 - 02:15THE CHASE
Παρ, 03/12/2021 - 03:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Παρ, 03/12/2021 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Παρ, 03/12/2021 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ