Αναθεώρηση της προσωρινής φορολογίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου

Παρασκευή, 22/12/2023 - 16:19
Μικρογραφία

Στη δυνατότητα αναθεώρηση της προσωρινής φορολογίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, αναφέρεται σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας, σημειώνοντας ότι η αναθεώρηση αυτή γίνεται μέσω της Φορολογικής Πύλης. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, η αναθεώρηση της προσωρινής φορολογίας μπορεί να γίνει είτε με αύξηση είτε με μείωση της προσωρινής φορολογίας ως ακολούθως: 

Σε σχέση με την αύξηση Προσωρινής Φορολογίας, το Τμήμα αναφέρει ότι στη Φορολογική Πύλη (Καταχώριση οφειλών – Προσωρινή Φορολογία 0200 Φόρος Εισοδήματος (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) καταχωρείτε στο πεδίο «Τελικό Φορολογητέο Εισόδημα» το Αναθεωρημένο Φορολογητέο Εισόδημα ολόκληρου του έτους και στη συνέχεια καταχωρείτε στο πεδίο «Φόρος Πληρωτέος» μόνο το ποσό της αύξησης. 

Αναφορικά με τη μείωση Προσωρινής Φορολογίας, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι στη Φορολογική Πύλη (Καταχώριση οφειλών – Προσωρινή Φορολογία 0200 Φόρος Εισοδήματος (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) καταχωρείτε στο πεδίο «Τελικό Φορολογητέο Εισόδημα» το Αναθεωρημένο Φορολογητέο Εισόδημα ολόκληρου του έτους και στη συνέχεια καταχωρείτε στο πεδίο «Φόρος Πληρωτέος» μόνο το ποσό της μείωσης με αρνητικό πρόσημο. 

Τέλος, το Τμήμα αναφέρει ότι για περισσότερες πληροφορίες στην Φορολογική Πύλη / Ενημερωτικά Έντυπα / Οδηγοί.

Πηγή
ΚΥΠΕ