Αντί αύξηση, έρχεται μείωση στους λογαριασμούς της ΑΗΚ

Τετάρτη, 6/3/2024 - 22:34
Μικρογραφία

Τέλος στη συζήτηση για αυξήσεις στο ρεύμα βάζει η ΡΑΕΚ με την απόφαση της να μην προχωρήσει στην ανατίμηση του 6% που ζητούσε η ΑΗΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕΚ αξιολογήθηκε η νέα διαβαθμισμένη επιστολή της ΑΗΚ και διαπιστώθηκε ότι από τις προτεινόμενες προτάσεις διατιμήσεων που υπέβαλε η αρχή για το 2024, προκύπτει αύξηση περίπου 5,11% στο τελικό τιμολόγιο χρέωσης του καταναλωτή από το έτος 2023.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους αποφάσισαν, να παραμείνουν για το έτος 2024 σε ισχύ οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του έτους 2023.

Μικρή ανάσα

Στην πιο πάνω εξέλιξη έρχεται να προστεθεί προβλεπόμενη μείωση περίπου 3% στους επόμενους λογαριασμούς λόγω της μείωσης της τιμής για τους ρύπους.

Γιώργος Πέτρου - Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΗΚ
Λόγω της μείωσης της τιμής των ρύπων και λίγο των καυσίμων. Αυτά περνούν αυτόματα στον καταναλωτή.  Έχουμε προχωρήσει και αγοράζουμε ρύπους λόγω του ότι έχει μειωθεί η τιμή.

Δείτε το ρεπορτάζ της Νάσιας Ιωάννου: