Αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις οι επιχειρήσεις, λέει η ΟΕΒ

Κυριακή, 21/4/2024 - 13:43
Μικρογραφία

Στα εργασιακά ζητήματα που προώθησε κατά το 2023 αναφέρεται η ΟΕΒ σε ανακοίνωσή της, με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου , και την οποία θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημειώνει πως «με το τέλος του 2023 οι επιχειρήσεις συνέχισαν να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, με βασικότερες την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τον πληθωρισμό» και ότι «η συγκράτηση του εργατικού κόστους που κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνεται δυσανάλογα, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση ενόψει της αύξησης του εθνικού κατώτατου μισθού από 1/1/2024 και της συνέχισης του διαλόγου για την ΑΤΑ». 

Όπως αναφέρει κατά το 2023 ανέλαβε «πρωταγωνιστικό ρόλο, λαμβάνοντας συνεχή ανατροφοδότηση από τις επιχειρήσεις και υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία» και ότι «προσάρμοσε ανάλογα τις επιδιώξεις και την στρατηγική της με στόχο τη στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ειρηνική ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, με συγκράτηση του εργατικού κόστους και διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας».

Η ΟΕΒ αναφέρεται στις σημαντικότερες εργασιακές εξελίξεις του 2023 και σημειώνει πως «για διασφάλιση της ευημερίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ειδικά σε ενδογενή θέματα και αποφάσεις για υιοθέτηση, επιβάλλεται σύνεση και ειλικρινής συνεργασία».

Επιπλέον η ΟΕΒ εκφράζει την ανάγκη «να γίνει προσπάθεια για εκπαίδευση των εργαζομένων για απόκτηση πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling και reskilling) για διασφάλιση της απασχολησιμότητας τους, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θέτοντας τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και την πρόοδο της χώρας μας για τα επόμενα έτη».

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στις σημαντικότερες εργασιακές εξελίξεις του 2023, η ΟΕΒ σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως τον Ιανουάριο του 2023 καταβλήθηκε μισθολογική αύξηση ύψους 4,36% επί των νέων βασικών μισθών λόγω της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) (εκεί και όπου εφαρμόζεται ΑΤΑ), με βάση τη μεταβατική συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017 και ότι η νέα μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ τέθηκε σε ισχύ την 1/6/2023 και με χρονικό ορίζοντα τις 30/6/2025 για κατάληξη σε ολοκληρωμένη και μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ.  

Προσθέτει ότι με βάση τη νέα Συμφωνία, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται στο 66,7% (από 50%) της ετήσιας αύξησης του ΔΤΚ (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) με αναδρομική ισχύ από την 1/1/2023.

Αναφέρεται επίσης στην εφαρμογή, τον Ιανουάριο του 2023, για πρώτη φορά, του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ) και προσθέτει ότι παρά τις επιφυλάξεις της εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 το περί κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα.

Επιπλέον, η ΟΕΒ αναφέρει ότι «με αφορμή παράτυπες απεργίες των εργαζομένων σε ζωτικής σημασίας οργανισμούς και τις απειλές για λήψη απεργιακών μέτρων σε αεροδρόμια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ημικρατικούς οργανισμούς κατά παράβαση των εργασιακών θεσμίων, έθεσε για ακόμη μια φορά την πρόταση της για νομοθέτηση της Συμφωνίας για την Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες, που συνομολόγησαν το 1999 η ΟΕΒ με ΣΕΚ, ΠΕΟ & ΠΑΣΥΣΥ".

Επιπλέον, αναφέρει ότι κατά το 2023 τέθηκε σε εφαρμογή η αναθεωρημένη Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού για την οποία είχαν προηγηθεί έντονες διαβουλεύσεις κατά το 2022.

«Σημαντικότερο στοιχείο της Στρατηγικής αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της, ώστε να συνάδει με την σημερινή πραγματικότητα και τις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας αλλά και να διευκολύνει της επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξεύρουν κατάλληλο ημεδαπό ή Κοινοτικό ανθρώπινο δυναμικό, να μπορούν να απασχολήσουν αλλοδαπό προσωπικό από τρίτες χώρες, μειώνοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες», προσθέτει.

Στην ανακοίνωση, η ΟΕΒ αναφέρει, επίσης, ότι κατά το 2023 ανέπτυξε «έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα σε σωρεία άλλων θεμάτων εργασιακού περιεχομένου», περιλαμβανομένων νομοπαρασκευαστικών διαδικασιών. Σημείωσε επίσης τη συμμετοχή στη διαπραγματευτική ομάδα της ευρωπαϊκής εργοδοτικής πλευράς για την τηλεργασία, υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ισότητας των φύλων στην απασχόληση και άλλων πολλών θεμάτων που περιγράφονται συνοπτικά στην Ετήσια Έκθεση, η οποία θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Οργάνωσης.