Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

Πέμπτη, 31/12/2020 - 11:20
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί σήμερα στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy  η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία (Αίτηση ΕΕΑ.15) και συνεπώς, είναι διαθέσιμες για το ενδιαφερόμενο κοινό όλες οι αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τονίζεται εκ νέου ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι η Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.