Αυτά είναι τα 10 επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην Κύπρο

Τετάρτη, 22/3/2023 - 15:42
Μικρογραφία

Μελέτη πραγματοποίησε η ΑΝΑΔ προκειμένου να βοηθήσει τους νέους σχετικά με τις προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της κυπριακής οικονομίας και επαγγέλματα. Η μελέτη καλύπτει την δεκαετία από το 2022 μέχρι το 2032.

Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη της ΑΝΑΔ, το 2015 ήταν το χαμηλότερο σημείο απασχόλησης στην Κύπρο λόγω και της κρίσης του 2013 ενώ το 2019 υπήρξε μια τεράστια αύξηση λόγω της σημαντικής ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.

Οι προβλέψεις από το 2022 μέχρι και το 2032 αναφέρουν ότι θα συνεχίσει η αυξητική τάση παρ' όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το 2021 ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στην Κύπρο ήταν 432,000 άτομα και μέχρι το 2032 εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια ανοδική πορεία φτάνοντας τις 490,000 άτομα.

Που εργοδοτούνται

Η αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με τον κ. Μυτίδη αναμένεται να σημειωθεί και στους τρείς τομείς της οικονομίας δηλαδή στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή ενώ αναμένεται να υπάρξει μια αύξηση στον πρωτογενή τομέα που περιλαμβάνει την γεωργία, την αλιεία και τα λατομία.

Ωστόσο αύξηση αναμένεται να υπάρξει και στον δευτερογενή τομέα που είναι ο τομέας της βιομηχανίας και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την μεταποίηση και τις κατασκευές.

Την μεγαλύτερη αύξηση όμως, όπως ήταν αναμενόμενο θα την καταγράψει ο τριτογενής τομέας που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες. Τομέας στον οποίο και θα συνεχίσουν να απασχολούνται οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Μάλιστα αναμένεται 9 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνται στην κυπριακή οικονομία θα αφορούν στον τριτογενή τομέα κάτι που αποδεικνύει την πολύ μεγάλη εξάρτηση που έχει η κυπριακή οικονομία και κατ' επέκταση η αγορά εργασίας από τον τομέα των υπηρεσιών.

Οι 10 τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης

Σύμφωνα με την μελέτη της ΑΝΑΔ, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τις μεγαλύτερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης την περίοδο 2022-2032 είναι:

Λιανικό εμπόριο 1,175 άτομα τον χρόνο

Εκπαίδευση 1,108 άτομα τον χρόνο

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1038 άτομα τον χρόνο

Κατασκευές 854 άτομα τον χρόνο

Δημόσια διοίκηση και άμυνα 782 άτομα τον χρόνο

Εστιατόρια 710 άτομα τον χρόνο

Χονδρικό Εμπόριο 565 άτομα τον χρόνο

Ξενοδοχεία 466 άτομα τον χρόνο

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 456 άτομα τον χρόνο

Πληροφορική 371 άτομα τον χρόνο