Αυτά είναι τα νέα καταθετικά προϊόντα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου)

Τετάρτη, 29/11/2023 - 13:06

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι ανάγκες σας για αποταμίευση, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) προσφέρονται σήμερα οι κατάλληλες λύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, μέσω των νέων καταθετικών της προϊόντων προσφέρει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ευελιξία και από τις υψηλότερες αποδόσεις σήμερα στην κυπριακή αγορά.

Συγκεκριμένα, προσφέρει προθεσμιακά προϊόντα, 6μηνης, 9μηνης και 12μηνης διάρκειας με το επιτόκιο να φθάνει μέχρι και το 3,25% για 12 μήνες. Προσφέρονται επιλογές σταθερής απόδοσης με διαφορετικές διάρκειες, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης στη λήξη της προθεσμίας και αυτόματης μεταφοράς των κεφαλαιοποιημένων τόκων του λογαριασμού, σε λογαριασμό πρώτης ζήτησης της δικής σας επιλογής.

ETHNOPLUS GOLD

Επιπρόσθετα, προς εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των καταθετών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) παρουσίασε και το νέο προϊόν προθεσμιακής κατάθεσης της “ETHNOPLUS GOLD” για νέες καταθέσεις με αυξανόμενο/κλιμακωτό επιτόκιο ανά τρίμηνο, έως 4%, διάρκειας 18 μηνών, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης €50.000 και με απόδοση ανά τρίμηνο.

Η μέση ετησιοποιημένη απόδοση για το “ETHOPLUS GOLD” ανέρχεται στο 2,67%, με ευχέρεια απόκτησης τακτικού εισοδήματος με την καταβολή στη λήξη κάθε 3μήνου του τόκου που προκύπτει για κάθε τριμηνία σε λογαριασμό της επιλογής σας στην Τράπεζα , χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Υπάρχει επίσης 100% εγγύηση κεφαλαίου σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους Καταστήματα της Τράπεζας ή στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης +357 22040000 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.nbg.com.cy

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Η πιο πάνω σειρά καταθετικών προϊόντων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, καλύπτεται υπό τους όρους της σχετικής Νομοθεσίας από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).  Η εν λόγω προστασία δεν είναι απεριόριστη και δύναται να ανέλθει μέχρι και τις €100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.Central Bank of Cyprus - Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

Σημείωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ διατηρεί το δικαίωμα όπως απορρίψει μια αίτηση και/ή πελατειακή σχέση κατά την απόλυτη κρίση της, για Νομοθετικούς και/ή Κανονιστικούς και/ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο και/ή προϊόν ανά πάσα στιγμή.