Αυτές τις ελαφρύνσεις παρέχουν οι τράπεζες στη «σκιά» της ακρίβειας

Σάββατο, 30/9/2023 - 08:29
Μικρογραφία

Σε τροχιά ενίσχυσης της κοινωνικής τους πολιτικής βρίσκονται τα τραπεζικά ιδρύματα, με κύρια προτεραιότητα τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη «σκιά» των συνεχιζόμενων οικονομικών πιέσεων που ασκούνται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι παρεχόμενες ελαφρύνσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα σύστημα τριών πυλώνων. 

Μιλώντας στο AlphaNews.live ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συνδέσμου Τραπεζών, κ. Ανδρέας Κωστουρής, εξήγησε τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ τη τρέχουσα περίοδο. 

Επαναδιαπραγματεύσεις δανείων

Ο πρώτος πυλώνας, που αφορά τη διαχείριση των δανειακών χαρτοφυλακίων τους, είναι οι επαναδιαπραγματεύσεις.

Ανδρέας Κωστουρής - Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συνδέσμου Τραπεζών
«Δηλαδή οι νέες ρυθμίσεις σε υφιστάμενα δάνεια τα οποία συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά. Οι επαναδιαπραγματεύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντίθεση με 900 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περυσινή περίοδο.»

Την ίδια ώρα ως πάρα πολύ θετικό χαρακτηρίζει ο κ. Κωστουρής το γεγονός ότι δεν καταγράφονται νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Σχέδια επιβραβεύσεων και ανταπόδοσης

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος με τον Υπουργό Οικονομικών, αποφασίστηκε όπως, κάθε τράπεζα με δανειακό χαρτοφυλάκιο που επηρεάζεται από τις αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα Σχέδια. 

Ανδρέας Κωστουρής - Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συνδέσμου Τραπεζών
«Έχουν γίνει ξεχωριστά σχέδια, είτε επιβράβευσης - ανταπόδοσης των δανειοληπτών με χρήματα ή βαθμούς τα οποία εξαργυρώνονται στην αγορά, είτε με παγοποίηση, "κλείδωμα επιτοκίων", είτε μια μείωση του επιτοκίου σε συνδυασμό με κλείδωμα.»

Αναβάθμιση υπηρεσιών

Αρκετά είναι και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προχωρούν σε ευρύτερη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, με επικέντρωση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ανδρέας Κωστουρής - Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συνδέσμου Τραπεζών
«Οι περισσότερες τράπεζες βγάζουν στην αγορά πιο ελκυστικά καταθετικά προϊόντα και την ίδια ώρα προσφέρουν πολλές υπηρεσίες, είτε δωρεάν, είτε αναβαθμίζουν-ενισχύουν κάποιες υπηρεσίες, είτε αυξάνουν τα ποσά αποστολής χρημάτων χωρίς χρέωση, είτε δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργία λογαριασμού, είτε χωρίς κόστος είτε με πολύ περιορισμένο κόστος.»

Παράλληλα, παρέχεται μια σειρά υπηρεσιών ή δυνατοτήτων σε ευάλωτα άτομα του πληθυσμού, που διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους. Ανά περιπτώσεις, μάλιστα, προβλέπεται και διαφοροποιημένο ή μηδενικό κόστος για συγκεκριμένες παροχές. 

Όπως εξήγησε ο κ. Κωστουρής, τους επόμενους μήνες θα συνεχιστούν οι εντατικές εργασίες ώστε, με τη λήξη των υφιστάμενων έκτακτων μέτρων, να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης. 

Ελαφρύνσεις στις παροχές από την Ελληνική Τράπεζα

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε σε ελαφρύνσεις σχετικά τόσο με τη μεταφορά εμβασμάτων, όσο και με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα ευάλωτων ομάδων. 

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η επέκταση του ορίου δωρεάν μεταφοράς εμβασμάτων SEPA μέσω του Online Banking από τα €1.000 στις €5.000, με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2024. Η δωρεάν υπηρεσία ισχύει για online μεταφορές χρημάτων σε ευρώ, εντός ΕΕ και με κανονική ημερομηνία εκτέλεσης.

Παράλληλα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι πελάτες, με σύνταξη κάτω των €800 το μήνα, η οποία κατατίθεται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου της Τράπεζας, θα επωφεληθούν για έναν χρόνο από μηδενικά έξοδα διατήρησης Λογαριασμού Ταμιευτηρίου, με ισχύ από την 1 η Οκτωβρίου 2023.

Επίσης, οι πελάτες άνω των 65 ετών που δυσκολεύονται στη χρήση των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, από τις 2 Ιανουαρίου 2024 θα επωφελούνται από χαμηλότερες χρεώσεις για συναλλαγές στο ταμείο. Πέραν της χαμηλότερης χρέωσης που ισχύει σήμερα για αναλήψεις μετρητών στο ταμείο, θα ισχύουν χαμηλότερες χρεώσεις και για καταθέσεις μετρητών και επιταγών, αλλά και για την εξαργύρωση επιταγών στο ταμείο.

Υπενθυμίζεται ότι πελάτες με αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναλήψεις και
καταθέσεις στο ταμείο χωρίς καμία χρέωση, ενώ οι λήπτες Ε.Ε.Ε., μπορούν να αποκτήσουν και να
διατηρούν Λογαριασμό Basic χωρίς καμία χρέωση. 

Πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύπρου για πρώτη κατοικία

Στην ανάληψη πρωτοβουλίας, που αφορά δάνεια με εξασφάλιση πρώτη κατοικία αξίας μέχρι 350.000 ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, με την υπόθεση να βρίσκεται σε στάδιο εκκρεμοδικίας στα αρμόδια Δικαστήρια. 

Με βάση την πρωτοβουλία αυτή, λειτουργοί της Τράπεζας θα επικοινωνήσουν με όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις πρόνοιες του Σχεδίου και τις διαθέσιμες επιλογές των Δανειοληπτών. 

Ειδικότερα, προσφέρονται δύο επιλογές, βασισμένες σε πρόσφατη εκτίμηση της αξίας της κατοικίας ανεξάρτητα με το υπόλοιπο του δανείου:

Πλήρης εξόφληση του δανεισμού

Ο Δανειολήπτης πληρώνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό βασισμένο στην αξία της πρώτης κατοικίας, θα εξοφλά το δάνειο του, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε υπόλοιπο του δανείου του.  Είτε με ίδια μέσα, είτε με νέο δανεισμό από άλλο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα, είτε με νέο δανεισμό σε συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια δανεισμού της Τράπεζας.

Αναδιάρθρωση του δανείου με βάση την Οδηγία και τον Κώδικα της ΚΤΚ νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια δανεισμού της Τράπεζας

Ενδιαφερόμενοι Δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν στην πρωτοβουλία αυτή, θα μπορούν να προσεγγίσουν οι ίδιοι την Τράπεζα Κύπρου ζητώντας διευθέτηση του δανείου τους και αναλόγως με την περίπτωση η Τράπεζα θα εξετάσει προτάσεις / λύσεις.