Αυξάνεται το επίδομα ενοικίου για εκτοπισθέντες και παθόντες

Πέμπτη, 30/11/2023 - 12:45
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αυξήσεις στα επιδόματα ενοικίου για εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα από την 1η Ιανουαρίου 2024, και συγκεκριμένα 15% για μονήρη άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες και φοιτητές και 25% για οικογένειες δύο ατόμων και άνω.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι η αύξηση κρίθηκε σκόπιμη λόγω της ανοδικής τάσης που παρατηρείται στο ύψος των ενοικίων, προσθέτοντας ότι σκοπός της αύξησης είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους ανάγκες μέχρι την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης.

Αναφέρει, περαιτέρω, ότι σ​​​​​​το πλαίσιο του συγκεκριμένου Σχεδίου επιδοτούνται ετησίως περίπου 4.500 δικαιούχοι (μονήρη άτομα, οικογένειες και φοιτητές), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €8,5 εκατομμυρίων, επισημαίνοντας ότι το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει της σύνθεσης της οικογένειας και του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος.