Είσαι ή θα γίνεις γονέας; Αυτά τα επιδόματα δικαιούσαι

Κυριακή, 11/2/2024 - 08:28

Ολοένα και δυναμώνουν οι φωνές που ζητούν αύξηση του επιδόματος τέκνου, εν μέσω διαρκών ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Το θέμα τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας, κατά τη συνεδρίαση της οποίας το αρμόδιο Υπουργείο διαβεβαίωσε για επερχόμενη αύξηση.

Το AlphaNews.live συγκέντρωσε τα επιδόματα που δικαιούνται οι πολίτες με ένα ή περισσότερα παιδιά.

Βοήθημα τοκετού

Καταβάλλεται στη μητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγός της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι).

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του βοηθήματος τοκετού είναι:

 • να έγινε ο τοκετός. Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από κύηση 28 τουλάχιστον εβδομάδων, και
 • κατά την ημερομηνία του τοκετού η ίδια ή ο σύζυγος της:
  α. να έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της, και
  β. να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και ισούται με 6% του ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Επίδομα μητρότητας / πατρότητας

Δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές και οι αυτοτελώς εργαζόμενες, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί οι ίδιες και ο σύζυγός τους, μέσα στα δώδεκα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας είναι:

 • η ασφαλισμένη να είναι με άδεια μητρότητας και να μην λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό ή το ημερομίσθιό της από τον εργοδότη της, και
 • να έχει πραγματική βασική ασφάλιση, ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής της, και
 • να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση, ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Η ασφαλισμένη δικαιούται να πληρωθεί επίδομα κατά κανόνα για δεκαοκτώ (18) εβδομάδες.

Το επίδομα μητρότητας περιλαμβάνει βασικό επίδομα και συμπληρωματικό επίδομα. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με 72% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας (ή του κλάσματός της) που έχει σε πίστη της η ασφαλισμένη στη βασική ασφάλισή της κατά το σχετικό έτος εισφορών, αυξανόμενο σε 80%, 90% ή 100%, όταν η δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους, αντίστοιχα (όταν είναι προστάτιδα της οικογένειας). 

Επίδομα τέκνου

Δικαίωμα σε Επίδομα έχουν οικογένειες που έχουν:

 • τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα τους κατά το προηγούμενο έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει:
  → τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και
  → τις €59.000 για οικογένειες με δύο
  → για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν των 2 θα αυξάνεται κατά €5000 π.χ. 3 εξαρτώμενα τέκνα €59.000 + €5000 = €64.000 κλπ.
 • να πληρείται το περιουσιακό κριτήριο, όπου η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000. (Σημειώνεται ότι στο €1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).

Το Επίδομα καθορίζεται με βάση τα ετήσια εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς.

Αναλυτικά τα ποσά: 

Εισόδημα από 0 - €19500,00:
→1 Τέκνο: € 559,74
→2 Τέκνα: € 671,69
→3 Τέκνα: € 1.231,43
→4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.973,82

Εισόδημα από €19.501 μέχρι €39.000,00:

→1 Τέκνο: € 500,82
→2 Τέκνα: € 612,77
→3 Τέκνα: € 1.172,51
→4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.797,06

Εισόδημα από €39.000,01 μέχρι €49.000,00:
→1 Τέκνο: € 447,79
→2 Τέκνα: € 447,79
→3 Τέκνα: € 895,58
→4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.484,78

Εισόδημα από €49.000,01 μέχρι €59.000:
→1 Τέκνο: € 0,00
→2 Τέκνα: € 406,55
→3 Τέκνα: € 813,10
→4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.337,48

Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα το επίδομα τέκνου θα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους και ακολούθως σε μηνιαία βάση. Στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, καταβάλλεται σε μια ετήσια δόση.

Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

Το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας παραχωρείται επιπρόσθετα του Επιδόματος Τέκνου, για τις ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ένας γονέας που διαμένει μόνος μαζί με τα εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου.

Δικαιούχοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον:

 • λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου (είναι δηλαδή προαπαιτούμενο να πληρούνται τα κριτήρια για παροχή επιδόματος τέκνου)
 • έχουν συνεχή και νόμιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται αποτελεσματικά από τη Δημοκρατία για 5 τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του εν λόγω επιδόματος.
 • το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €49.000.

Το ύψος του επιδόματος είναι ανάλογο με τον αριθμό των τέκνων στην οικογένεια και αντιστρόφως ανάλογο με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

→ €0 - €39.000,00: € 212,11 το μήνα για κάθε τέκνο

→ €39.000,01 - €49.000,00: € 188,54 τον μήνα για κάθε τέκνο

Η πληρωμή του επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του μηνός στον οποίο αρχίζει η ισχύς του και μετά πάλι κάθε τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα, 

Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4 ετών

Δικαιούχες είναι οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου για το τρέχον έτος με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους, με τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας μέχρι 4 ετών κατά την 31η Αυγούστου του ίδιου έτους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια: 

 • Ζεύγος με ένα παιδί: €49.000
 • Ζεύγος με δύο παιδιά: €59.000
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά: €49.000
 • Ζεύγος / μονογονεϊκές με τρία παιδιά: €54.000
 • Ζεύγος / μονογονεϊκές με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά: €59.000 συν €5.000 για κάθε επιπρόσθετο παιδί πέραν των τριών

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 80% του ύψους των μηνιαίων διδάκτρων, με μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μηνιαίως για κάθε παιδί μέχρι και €350 μηνιαίως για κάθε παιδί, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας και του αριθμού των τέκνων.

tg

Οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα για τον πρώτο μήνα έγκρισης και από τον επόμενο μήνα θα καταβάλλουν στον πάροχο τη διαφορά μεταξύ της επιδότησης που έχει εγκριθεί και της τελικής μηνιαίας χρέωσης.

Με το τέλος κάθε μήνα και αφού ο πάροχος επιβεβαιώσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ότι έχει φοιτήσει το παιδί, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό απευθείας στο νηπιαγωγείο / βρεφονηπιακό σταθμό και θα ενημερώνεται ο γονέας.