Ελληνική Τράπεζα: Ανακοίνωσε κέρδη €365,4 εκατ. για το έτος 2023

Τετάρτη, 10/4/2024 - 12:14
Μικρογραφία

Την ετήσια της οικονομική έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 έδωσε η Ελληνική Τράπεζα.  

Τα αξιόλογα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του μετασχηματισμού της Τράπεζας σε μια πελατοκεντρική και τεχνολογικά αναβαθμισμένη τράπεζα. Ταυτόχρονα, η Ελληνική Τράπεζα παραμένει σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, ο νέος δανεισμός το 2023 έφτασε τα €1,2 δισ., αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η φιλοξενία και οι μεταφορές παραμένει υψηλή προτεραιότητα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας.

Παράλληλα, έγιναν αποφασιστικά βήματα προς την ψηφιοποίηση, την περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών με την προσφορά δανειακών προϊόντων μέσω κινητού, καθώς και τον εξορθολογισμό του δικτύου των καταστημάτων, των διαδικασιών και της διαχείρισης του κόστους.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ελληνικής Τράπεζας, ότι η εταιρική υπευθυνότητα, η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για τη συνολική λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας, η αναθεωρημένη Στρατηγική ESG κατέστη αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένους στόχους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών μας.

Άλλα βασικά στοιχεία:

• Κέρδος €365,4 εκατ. για το έτος 2023

• Σταθερή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 22,8% και Ρυθμιστικός Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου 28,4%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις

• Ο Δείκτης MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 2,5% -

99,7% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο

• Καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2023 ύψους €536,3 εκατ., αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση 

• Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στο 39,4%, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση.