Έρευνα CyEmployers: Δεξιότητες από την ανώτερη εκπαίδευση στην αγορά εργασίας

Τετάρτη, 24/4/2024 - 08:55

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για  τη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με τη αγορά εργασίας υλοποιεί για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε συνεργασία με την PWC Cyprus, την Εθνική Έρευνα Εργοδοτών (CyEmployers) στο πλαίσιο του έργου που έχει προτείνει και έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”.

Η έρευνα CyEmployers

Η έρευνα CyEmployers αποσκοπεί στην καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που αποκτούνται από την Ανώτερη Εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους/τις απόφοιτους/ες Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και στην πρόβλεψη των  μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες. Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας της έρευνας γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Warwick και συγκεκριμένα με το Institute for Employment Research.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ 

Ποιοι συμμετέχουν στην έρευνα CyEmployers

Στην έρευνα συμμετέχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα και ολόκληρος ο Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας. Συγκεκριμένα, το δείγμα των  επιχειρήσεων του  Ιδιωτικού τομέα  αποτελείται από περίπου 13 000 επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγηκαν με τη μέθοδο της στρωματοματοποιημένης δειγματοληψίας από το Μητρώο Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συλλογή Δεδομένων -Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου ΕΔΩ ή χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σύνδεσμο που έχει αποσταλεί μέσω email. Το ερωτηματολόγιο θα κληθούν να συμπληρώσουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που οι επιχειρήσεις τους περιλαμβάνονται στο δείγμα και όλα τα διευθυντικά στελέχη που προΐστανται υποδιαιρέσεων (π.χ. διευθύνσεις, υπηρεσίες, μονάδες, τμήματα, αρχές, επιτροπές κ.λπ.) του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Σημαντικότητα έρευνας

Η συμβολή των εργοδοτών του Ιδιωτικού τομέα και των διευθυντικών στελεχών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα στην έρευνα CyEmployers κρίνεται πολύ σημαντική για τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση του περιεχομένου των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, στην προσφορά νέων Προγραμμάτων Σπουδών,  στον σχεδιασμό και  προσφορά προγραμμάτων δια βίου μάθησης από άλλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, η εν λόγω έρευνα κρίνεται σημαντική για την παροχή πιο στοχευμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε όλα τα άτομα σε όποιο στάδιο της ζωής τους και αν βρίσκονται για τη λήψη βέλτιστων επαγγελματικών αποφάσεων.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της έρευνας

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη της έρευνας και τα αποτελέσματα της μέσω των λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook: here και Instagram: here)