Έρευνα του ΑCCA: Αργή ανάπτυξη και Παγκόσμια αβεβαιότητα για το 2024

Παρασκευή, 19/4/2024 - 10:55

Η πρώτη οικονομική έρευνα του 2024 των ACCA και του ΙΜΑ παρουσίασε τις προκλήσεις και τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με την έκθεση των ACCA με τίτλο «2024 Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική: Αργή Ανάπτυξη, Υψηλή Αβεβαιότητα», προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί αργά και θα αντιμετωπίσει υψηλή αβεβαιότητα το 2024.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση του 2024 που διαρκεί περισσότερο από 10 χρόνια και μετατρέπεται σε τριμηνιαία, θεσμική αναφορά οικονομικών προοπτικών από τον ACCA και το ΙΜΑ. Η έκθεση εξετάζει τις προοπτικές και τους κύριους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και τις χώρες-κλειδιά. Σκοπός της, είναι να παράσχει εισαγωγικές αναλύσεις σχετικά με τις επικείμενες προκλήσεις και κινδύνους που θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία το επόμενο έτος.

Η έκθεση επικεντρώνεται στις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία και στους κύριους κινδύνους και γεγονότα που αναμένεται να επικρατήσουν στο μέλλον, ενώ αναφέρεται επίσης στις επερχόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, επικεντρώνεται στις τρεις κύριες τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν το 2024:

  1. Περαιτέρω υποχώρηση των κυβερνήσεων σε πολιτικές για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.
  2. Αύξηση της γεωπολιτικής διχόνοιας.
  3. Εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική ενότητα 4 της έκθεσης περιλαμβάνει συνόψεις συνεντεύξεων με επτά CFO από όλο τον κόσμο.

Ο Jonathan Ashworth, επικεφαλής οικονομολόγος του ACCA και συντάκτης της έκθεσης, συμπεραίνει ότι:

«Η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να αναπτύσσεται και πάλι αργά το 2024, και οι κίνδυνοι κλίνουν προς τα κάτω. Η καθυστερημένη επίδραση της προηγούμενης νομισματικής σφίξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα πιο έντονη επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν πολύ υψηλοί. Οι προγραμματισμένες εκλογές σε περίπου 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσθέτουν έναν σημαντικό επιπλέον βαθμό αβεβαιότητας και πιθανής αστάθειας».

Συνεχίζοντας, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ACCA και συντάκτης της έκθεσης αναφέρεται επίσης στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.

«Ενδεχομένως να είναι επικίνδυνο για τις κεντρικές τράπεζες να δηλώσουν επικείμενη νίκη στις μάχες τους κατά του πληθωρισμού. Οι ανοδικοί κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία το 2024 μπορεί να προέλθουν από συνεχιζόμενες γρήγορες βελτιώσεις στον πληθωρισμό, οι οποίες θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πρώιμη και σημαντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες»

Καταλήγοντας, προειδοποιεί για τον κίνδυνο υψηλού πληθωρισμού από το 2025 και μετέπειτα.

Οι τρεις κύριες τάσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής φέτος, σύμφωνα με τον κ. Jonathan Ashworth, είναι οι εξής:

  1. Περαιτέρω υποχώρηση από τις κυβερνήσεις στις πολιτικές για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.
  2. Ενδείξεις αύξησης της γεωοικονομικής διχόνοιας.
  3. Εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

Επιπλέον, οι δύο πρώτες τάσεις μπορεί να επηρεαστούν ιδιαίτερα από πολιτικές εξελίξεις μέσα στο έτος, ενώ η ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ωθήσει περισσότερο την ανάπτυξη της παραγωγικότητας στην οικονομία.  Η έκθεση του ACCA περιλαμβάνει τις περιλήψεις των συνεντεύξεων επτά CFOs από διάφορες χώρες, οι οποίες αποκαλύπτουν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια οικονομία. Κοινό συμπέρασμα αποτελεί η ανάγκη για προσοχή, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχουν οι πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και οι πολλαπλές εκλογές που διεξάγονται σε διάφορες περιοχές.

Παράλληλα, κάποιοι από τους ερωτηθέντες εστίασαν στον αντίκτυπο ή τον κίνδυνο από διαρθρωτικές αλλαγές στο εμπόριο και την αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ άλλοι μίλησαν για την τεχνητή νοημοσύνη και τον πειραματισμό των επιχειρήσεων με αυτήν και άλλες τεχνολογίες. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η δυσκολία στην προσέλκυση ταλέντων λόγω των αλλαγών στους τρόπους εργασίας.

Συνολικά, η έκθεση καταλήγει ότι η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται αργά και πάλι το 2024, με καθοδικούς κινδύνους που παραμένουν υψηλοί. Ο καθυστερημένος αντίκτυπος της προηγούμενης νομισματικής σύσφιξης μπορεί να επιφέρει περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Το πολύπλοκο πολιτικό περιβάλλον, με τις εκλογές και τις πολιτικές αναταραχές, προσθέτει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και δυνητικής αστάθειας.