Ετήσια αύξηση 2,5% παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Τετάρτη, 29/11/2023 - 14:21
βιομηχανία

Ετήσια αύξηση 2,5% παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής που έφθασε στις 142,9 μονάδες (βάση 2015=100).

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,0% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+8,5%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-3,6%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-3,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+14,2%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+10,5%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,0%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,6%) και κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+6,4%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκαν αρνητικές μεταβολές ήταν αυτές της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-4,1%) και κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-0,5%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+13,8%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+12,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,3%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+12,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-9,3%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-7,5%).