Έξοδα νοικοκυριού: Πολύ πιο φθηνά στην Κύπρο παρά στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σάββατο, 26/6/2021 - 12:18
Μικρογραφία

Μπορεί τα ενοίκια να σκαρφάλωσαν στα ύψη και η συντήρηση ενός νοικοκυριού σήμερα στην Κύπρο να θεωρείται πολυδάπανη ωστόσο...είναι πολύ πιο φθηνή από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο όσον αφορά την επίπλωση, την επικοινωνία και τη σίτιση.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat τα οποία έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται ότι το κόστος για το νοικοκυριό, που περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων ενός σπιτιού, τόσο το ενοίκιο όσο και το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόλο που υπάρχει η εντύπωση πως τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην Κύπρο, εάν στις τιμές αυτές περιληφθούν όλες ανεξαιρέτως οι περιοχές και όχι μόνο κάποιες αποσπασματικά (πχ. Λεμεσός, Έγκωμη κτλ) και εάν στο ενοίκιο προσθέσουμε τα έξοδα που έχει ένα σπίτι όπως το κόστος του ρεύματος και του νερού, διαφαίνεται ότι είμαστε κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, τα έξοδα νοικοκυριού είναι 26,2% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Πιο φθηνή είναι η Βουλγαρία και πιο ακριβή η Ελβετία.

Αυτό ωστόσο δεν συμβαίνει με τις τιμές των επίπλων, του φαγητού και των επικοινωνιών όπου η Κύπρος είναι πάνω από τον μέσο όρο. Συγκεκριμένα, στα έπιπλα η Κύπρος είναι 2,8% ακριβότερη από τον μέσο όρο, στο φαγητό 6.9% ακριβότερη και στις επικοινωνίες 9,7% ακριβότερη.

Μικρογραφία