Φορολογική μεταρρύθμιση με χρονικό ορίζοντα 24 μηνών

Παρασκευή, 29/9/2023 - 18:59
Μικρογραφία

Ενθαρρυντικό προς το επιχειρείν και κοινωνικά δίκαιο πρέπει να είναι το νέο φορολογικό σύστημα, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά τον χαιρετισμό του στην εναρκτήρια συνάντηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ), που έχει αναλάβει το έργο, είναι ο Σεπτέμβριος 2025.

Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία σε αυτό το έργο, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς, όπως ανέφερε, οι πρόνοιες και οι διατάξεις ενός φορολογικού συστήματος είναι καθοριστικές για την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας και της διασφάλισης της βιωσιμότητας της, μέσα από τη διαφανή και δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους.

«Η Φορολογική Μεταρρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα των περισσοτέρων επαγγελματικών φορέων και εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως και άλλων οργανωμένων φορέων τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι το εκσυγχρονισμένο πλαίσιο να σταθμίζει το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο και τις εξελικτικές προοπτικές του, ενώ παράλληλα να είναι διαφανές, απλοποιημένο και να διέπεται από την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

Σημείωσε ότι το νέο φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ενθαρρυντικό προς το επιχειρείν και ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά δίκαιο, καθώς και να ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αρχές, με στόχευση τη μείωση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής καθώς και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Το έργο έχει ανατεθεί στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο, όπως ανέφερε ο κ. Κεραυνός, στελεχώνεται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες εμπειρογνώμονες τόσο σε φορολογικά, όσο και σε νομικά θέματα. «Είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας που δύναται να εργαστεί αντικειμενικά, με απώτερο και μόνο στόχο το καλύτερο δυνατό για την κυπριακή οικονομία», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός κάλεσε τους παρευρισκόμενους να καταθέσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που θα διεξαχθούν, καθώς και συγκεκριμένες υποδείξεις και προτάσεις που θα προσδώσουν αξία στο έργο της μεταρρύθμισης.

Η καθηγήτρια Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθύντρια του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, Έλενα Ανδρέου, ανέφερε ότι η τελευταία ευρεία φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο έγινε το 2002, λόγω της εναρμόνισης με την ΕΕ.

Εξαιτίας του μεταβαλλόμενου εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος και των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ, σημείωσε ότι επιβάλλεται ένας ολοκληρωμένος φορολογικός μετασχηματισμός που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να συνάδει με το όραμα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Σκοπός του έργου, σημείωσε η δρ Ανδρέου, είναι η παρουσίαση εισηγήσεων για τη δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου φορολογικού συστήματος που να είναι απλό και διαφανές, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο. Θα είναι φιλικό προς την οικονομική μεγέθυνση και απασχόλησης, θα προωθεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, θα στηρίζει τη μετάβαση προς την πράσινη και ψηφιακή οικονομία και θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τη δημοσιονομική ουδετερότητα.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΚΟΕ, όλες οι επιπτώσεις των πιθανών φορολογικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει πρώτα να κοστολογηθούν και να εκτιμηθεί το πώς θα επηρεάσουν την οικονομία. Γι’ αυτό τον σκοπό, θα χρησιμοποιηθούν οικονομικά μοντέλα, εργαλεία και οικονομετρικά υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί από το ΚΟΕ και άλλα ανάλογα κέντρα της ΕΕ.

Τη Συμβουλευτική Επιτροπή του Έργου συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, η Αν. Λειτουργός ΦΠΑ, Νάγια Συμεωνίδου, η Αρχιφοροθέτης Κλέλια Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του ΚΟΕ, καθηγήτρια Οικονομικών Έλενα Ανδρέου, ο Οικονομολόγος Γιώργος Συρίχας, ο καθηγητής Οικονομικών Φάνης Μαουνέας, η Αν. Καθηγήτρια Οικονομικών, Παναγιώτα Λυσιώτου, οι εμπειρογνώμονες φορολογίας Μάριος Ανδρέου και Κώστας Μαρκίδης.

Σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή είναι η ανοιχτή πρόσκληση εισηγήσεων από φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να στείλουν τις εισηγήσεις τους στο taxreform@ucy.ac.cy, ενώ θα ακολουθήσουν και διμερείς συναντήσεις με φορείς για ανταλλαγή απόψεων.

Από την πλευρά του, ο οικονομολόγος Γιώργος Συρίχας κατά την παρουσίασή του, σημείωσε ότι η δυσκολία του έργου έγκειται στον συγκερασμό αντικρουόμενων στόχων, όσον αφορά το νέο φορολογικό σύστημα.

«Όταν προσπαθείς να πετύχεις ένα δίκαιο, αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, το οποίο να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να είναι φιλικό προς την ανάπτυξη, να είναι ανταγωνιστικό, αυτοί είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Σκοπός είναι να πετύχουμε την ανάλογη ισορροπία».

Αναφερόμενος σε κάποιες από τις πτυχές του έργου, είπε ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να προωθεί τις επενδύσεις, την έρευνα και καινοτομία, να είναι απλοποιημένο για να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα. Άλλη πτυχή είναι η πράσινη φορολογία και αντισταθμιστικά μέτρα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μετακύλιση του φορολογικού βάρους της εργασίας, καθώς τα κύρια έσοδα από φόρους προέρχονται από την εργασία και την κατανάλωση και λιγότερο από το κεφάλαιο, ενώ σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού και τεχνολογικές εξελίξεις που δυνατόν να φέρουν πολλές αλλαγές στην απασχόληση και να διαβρώσουν τη φορολογική βάση.

Άλλη πτυχή του νέου φορολογικού συστήματος είναι η προσπάθεια περιορισμού της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ευρύτερο πλαίσιο του Οράματος 2035.

Σημείωσε ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα 24 μηνών, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025. Οι πρώτες έξι από τις 15 φάσεις του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2024. Θα ακολουθήσουν δύο διαβουλεύσεις τον Μάιο 2024 και τον Φεβρουάριο 2025 και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2025.

Πηγή
ΚΥΠΕ