Για πρώτη φορά στην Κύπρο συνάντηση Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Τετάρτη, 15/5/2024 - 15:35
Μικρογραφία

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα φιλοξενήσει στις 16 - 17 Μαΐου, για πρώτη φορά στην Κύπρο, τακτική συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, το Εποπτικό Συμβούλιο συζητά, σχεδιάζει και εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ, σημειώνεται, εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά ιδρύματα της κάθε χώρας της ζώνης του ευρώ και άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τέσσερις εκπρόσωπους της ΕΚΤ καθώς και εκπρόσωπους των εθνικών εποπτικών αρχών.