Χαρτογράφηση ΜΚΟ και μη-κερδοσκοπικών φορέων για τη νεολαία

Τετάρτη, 15/5/2024 - 12:27

Στη δημιουργία μιας εύχρηστης πλατφόρμας, όπου οι νέοι αλλά και οργανώσεις θα μπορούν με απλό και εύκολο τρόπο να εντοπίζουν φορείς που ασχολούνται με θεματικές που τους ενδιαφέρουν, στοχεύει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ).

Προς τον σκοπό αυτό, οι δύο Οργανισμοί προχωρούν στη χαρτογράφηση ΜΚΟ και Μη Κερδοσκοπικών Φορέων που απαρτίζονται από νέους/ες ή/και ασχολούνται με θέματα νεολαίας στην Κύπρο. Στόχος είναι μέσα από την πρωτοβουλία τους -πέρα από τη χρηστικότητα του εγχειρήματος- να ενθαρρύνουν τη δικτύωση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δημιουργία συνεργιών και, επιπλέον, προωθώντας τον εθελοντισμό, να καλλιεργήσουν την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή σε εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις.

Η χαρτογράφηση, η οποία στο παρόν στάδιο δεν απευθύνεται και δεν θα περιλαμβάνει οργανισμούς κερδοσκοπικού χαρακτήρα και άτυπες ομάδες νέων, θα δώσει σε οργανώσεις και φορείς την ευκαιρία ορατότητας και πρόσβασης, μέσα από την πλατφόρμα, σ’ ένα κοινό άμεσα ενδιαφερόμενο με τον τομέα και το αντικείμενό τους, και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να επωφεληθούν ευκαιριών, καλώντας τους να συστήσουν τους σκοπούς και τις δράσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο θα βρουν εδώ.

Για τυχόν απορίες/διευκρινήσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας γραπτώς στο youthmapping@onek.org.cy.