Η Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δευτέρα, 29/5/2023 - 14:45

O Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, ο οποίος αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) και «Δημιουργική Ευρώπη» διοργανώνει Ενημερωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο με στόχο την υποστήριξη των δικαιούχων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023,11:00πμ – 12:30μμ

Γλώσσα: Ελληνική

Για δωρεάν εγγραφή: https://forms.gle/mcrLuBeNhCeqi1yr7

Μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Το εργαστήριο, θα φιλοξενήσει τον εμπειρογνώμονα κύριο Κυριάκο Δημητρίου και στοχεύει να:

 • βοηθήσει τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να κατανοήσουν την οριζόντια προτεραιότητα που αφορά το πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ενδείκνυται να προωθείται σε όλες τις προτάσεις.
 • ενδυναμώσει τις δεξιότητές των αιτητών, έτσι ώστε να συμμορφωθούν και να προωθήσουν τη θεματική «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με στόχο αφενός στο στάδιο αίτησης οι αιτήσεις τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αφετέρου, κατά την υλοποίηση να ακολουθούν σωστά το θεσμικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Δημητρίου θα παρουσιάσει όλες τις πτυχές του Κανονισμού, οι οποίες αποτελούν μέρος εντύπων αίτησης και αναφορών των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Γιατί να συμμετέχω;

Το εργαστήριο για την Οριζόντια Προτεραιότητα «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλά τους πιο κάτω άξονες:

 • Βασικές έννοιες στον Κανονισμό
 • Υποβολή: Βασικές απαιτούμενες συγκαταθέσεις ή/και δεσμεύσεις
 • Σημαντικά βήματα των εταίρων στη φάση υποβολής πρότασης, καθορισμός Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας
 • Βασικά – απαιτούμενα βήματα των εταίρων στη φάση υλοποίησης, υποχρεώσεις του επικεφαλής και των εταίρων
 • Έργα που στη φάση υλοποίησης θα γίνει επεξεργασία δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών
 • Έργα που απευθύνονται ή στα οποία θα συμμετάσχουν0 ανήλικοι.

Τη διαδικτυακή Παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν οι δικαιούχοι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως Αρχές Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Κατάρτισης, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Πολιτιστικοί Φορείς  κ.ο.κ.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Χαιρετισμός από τον Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων και Επικεφαλής των Γραφείων «Δημιουργική Ευρώπη» και «CERV», κ. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς.
 • Εισήγηση: «Η Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  κατά τη συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων», από τον εμπειρογνώμονα κ. Κυριάκο Δημητρίου.
 • Ερωτήσεις και συζήτηση

Βιογραφικό κεντρικού ομιλητή: Κυριάκος Δημητρίου

Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το 1995 δραστηριοποιήθηκε στην εκπαίδευση ενηλίκων (πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με περισσότερες από 10.000 ώρες εκπαιδεύσεων), τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και τη συμβουλευτική επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι τομείς συμβουλευτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, με κύριες, τις υπηρεσίες συμμόρφωσης φορέων σύμφωνα με πρότυπα ISO (διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας κλπ.), τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την υποβολή προτάσεων για λογαριασμό φορέων για συγχρηματοδότηση τους από Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης και τις αξιολογήσεις. 

Έχει υποστηρίξει πάρα πολλούς φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο στη συμμόρφωσή τους με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, εμπλουτίζοντας τη συμμόρφωση με στοιχεία Ασφάλειας Πληροφοριών. Παράλληλα, είναι Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων πολλών φορέων (Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα). Έχει συμμετάσχει από το 1995 έως σήμερα ως project manager ή μέλος της ομάδας έργου σε περισσότερα από 60 Ευρωπαϊκά προγράμματα διαφόρων δράσεων (Adapt, Leonardo da Vinci, Socrates, Youth, Life Long Learning, Grundtvig, Rights Equality and Citizenship, Budget line, Interreg, Horizon 2020, Erasmus plus, EuropAid κλπ.), σε θέματα όπως καινοτομία, νέες τεχνολογίες, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση, ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, case management κλπ.