ΙδΕΚ: Κουπόνια Καινοτομίας - €10.000 ανά Επιχείρηση

Δευτέρα, 20/5/2024 - 10:44
ΙΔΕΚ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας - InnoVouchers», διαθέτει €10.000 ανά έργο και δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα «Κουπόνια Καινοτομίας» παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ευκαιρία να λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες από φορείς που παρέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Λειτουργούν καταλυτικά στη βελτίωση υφιστάμενων ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η διαδικασία υποβολής πρότασης είναι απλή, με ενδεικτική έκταση πέντε σελίδων, και εφαρμόζεται συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης με σκοπό την ταχεία ανακοίνωση αποτελεσμάτων και υλοποίηση έργων.

Εταιρίες που αξιοποίησαν στο παρελθόν κουπόνια καινοτομίας του ΙδΕΚ, κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνεργασίες με φορείς έντασης γνώσης, οι οποίες οδήγησαν στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να καινοτομούν και στην αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στις €310.000. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παραγωγικές Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που εργοδοτούν από 4 μέχρι 29 υπαλλήλους σε μόνιμη βάση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ: https://bit.ly/3WGBLuR.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι τις 09 Οκτωβρίου 2024, ώρα 13:00, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο ενημερωτικό webinar που διοργανώνει το ΙδΕΚ στις 28 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος, στο τηλ.: 22205000. Για εγγραφές: http://bit.ly/3V0aylm