ΙδΕΚ: Νέα Πρόσκληση €900.000 για κοινά έργα Ε&Κ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ

Τετάρτη, 22/5/2024 - 13:44

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Israel Innovation Authority (IIA) προκηρύσσουν νέα πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό €900.000.

Η πρόσκληση δίνει την ευκαιρία σε κυπριακές επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από το Ισραήλ για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, των προηγμένων υλικών, της αγροδιατροφής, των θαλάσσιων και ναυτιλιακών συστημάτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις διαστημικές τεχνολογίες, την υγεία και το περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.research.org.cy/diakratiki-kyprou-israil/.

Η υποβολή προτάσεων για το Κυπριακό Δίκτυο γίνεται μέσω της πύλης IRIS και η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλ.: 22205000 ή μέσω email στο support@research.org.cy.

Η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».