Κατά €38 εκατ. αυξημένος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας για το 2023

Παρασκευή, 25/11/2022 - 13:36
Μικρογραφία

Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για το 2023 παρουσίασε σήμερα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο αρμόδιος Υπουργός, Κυριάκος Κούσιος. 

Για το ζήτημα εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση: 

Τόσο ο Προϋπολογισμός όσο και το τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στοχεύουν στην υλοποίηση του οράματος του Υπουργείου μας για επίτευξη πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης, για διασφάλιση κατώτατου μισθού και δίκαιης σύνταξης που να παρέχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στους πολίτες, για ενίσχυση της ασφάλειας και προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων και για διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης.

Παράλληλα, το Υπουργείο μας, με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του για το 2023, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της Κυβέρνησης για ευημερία των πολιτών, για διατήρηση της οικονομίας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργήσει οι διαδοχικές κρίσεις της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, είχα την ευκαιρία να αποδώσω την πρέπουσα τιμή προς την προκάτοχο μου, τη μακαριστή Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία με τις ικανότητες και την αποφασιστικότητά της μετέτρεψε σε πραγματικότητα το όραμα της Κυβέρνησης Αναστασιάδη για ένα κράτος Πρόνοιας.

Είχα επίσης την ευκαιρία να αναφερθώ σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον έτος και που αναμένεται να αλλάξουν τον εργασιακό χάρτη του τόπου μας, προς όφελος των εργαζομένων και της οικονομίας.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω, πρώτα και πάνω από όλα, τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, τον ψηφιακό μετασχηματισμό Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, το τριετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη γονική άδεια, και τον τερματισμό των επαναξιολογήσεων παιδιών που δικαιούνται αναπηρικές παροχές μέχρι την ενηλικίωση τους.

Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου μας για το 2023, επεσήμανα στα μέλη της Επιτροπής την αύξηση της τάξεως του 6,5% που παρατηρείται σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2022. Σε πραγματικούς αριθμούς, πρόκειται για μια αύξηση 38 εκατομμυρίων ευρώ, από 583 σε 621 εκατομμύρια, χωρίς να περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Με τη συμπερίληψη των συγχρηματοδοτούμενων, ο Προϋπολογισμός μας για το 2023 θα ανέλθει στα 657 εκατομμύρια ευρώ.

Για τα έτη 2024 και 2025, ο Προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, στα 692 και 720 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, χωρίς τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Από το σύνολο των 657 εκατομμυρίων ευρώ των προϋπολογιζόμενων δαπανών μας για το 2023, το 28% αφορά κοινωνικές παροχές, χορηγίες, σχέδια και έργα, το 4% αφορά μισθούς, το 66% αφορά τη δαπάνη για τη Γενική Κυβερνητική Εισφορά και το 2% αφορά καθαρά λειτουργικές δαπάνες.

Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες και τα σχέδια στήριξης των συμπολιτών μας, αναμένεται να διατεθούν, μέσω του Προϋπολογισμού για το 2023, άνω των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτική περιγραφή των δαπανών ανά κατηγορία, έχει δοθεί στους κύριους βουλευτές, στο πλαίσιο πολυσέλιδου ενημερωτικού σημειώματος.

Στο σημείο αυτό, να σημειώσω ότι, με την ίδρυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας το 2021 και τη μεταφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας στο Υφυπουργείο, σημαντικό μέρος των κονδυλίων στήριξης ομάδων συμπολιτών μας έχουν μεταφερθεί σε αυτό.

Σε σχέση με τα ποσοστά υλοποίησης του Προϋπολογισμού μας, να επισημάνω ότι αυτά είναι αρκετά ψηλά, με το ποσοστό υλοποίησης του τρέχοντος έτους να αναμένεται γύρω στο 96%.

Σημαντική είναι η συνεισφορά του Υπουργείου μας στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος__το Αύριο», του συναφούς Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, με την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, με στόχο την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Ως προς τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του για το 2023 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2023-25, επισημαίνω ότι αυτές έχουν καταγραφεί και επιλεγεί κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των έξι Τμημάτων και Υπηρεσιών του και συνολικής αξιολόγησής τους από την Κεντρική Διοίκηση, σε συνεργασία πάντα με τα Τμήματα. Αναφέρω τις σημαντικότερες εκ των προτεραιοτήτων αυτών:

 • Διασφάλιση της διαχρονικά υψηλής απασχολησιμότητας των πολιτών.
 • Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος στους συνταξιούχους και διόρθωση στρεβλώσεων.
 • Επανεξέταση και αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Αλλοδαπών Τρίτων Χωρών.
 • Εισαγωγή νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τηλεργασίας.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 • Προώθηση ασφαλών και υγιών συνθηκών στον χώρο εργασίας.
 • Περαιτέρω ψηφιακός μετασχηματισμός Τμημάτων και Υπηρεσιών.
 • Δημιουργία Τηλεφωνικού Κέντρου για εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκα και σε επιμέρους αλλά σημαντικούς στόχους των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου μας για το 2023, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην υλοποίηση των γενικότερων στόχων. Μερικοί από τους επιμέρους αυτούς στόχους είναι:

 • Η Εισαγωγή του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη ΙΙ, από την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου.
 • Η ψηφιοποίηση των αιτήσεων και η απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Η επέκταση της κάλυψης των αυτοτελώς εργαζομένων, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Η εκπαίδευση και εργοδότηση τουρκοκύπριων συμπολιτών μας, από το Τμήμα Εργασίας.
 • Η ενδυνάμωση, η προστασία και ο έλεγχος εφαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.
 • Η υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Στρατηγική, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Η διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση, από το Κέντρο Παραγωγικότητας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενημέρωσα τα μέλη της Επιτροπής και για δεκάδες άλλες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στο σημείωμα που προανέφερα.

Προτού κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές των Τμημάτων και Υπηρεσιών και το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την καθοριστική συμβολή τους στην προσπάθεια υλοποίησης του οράματός μας.