Κόβουν ελάχιστα από τον προϋπολογισμό του 2023

Πέμπτη, 8/12/2022 - 10:00
Μικρογραφία

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

 

Σήμερα το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής θα ολοκληρώσει και θα ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2023. Ο προϋπολογισμός, εν αντιθέσει με προηγούμενα χρόνια θα τύχει έγκρισης από το Κοινοβούλιο, καθώς ήδη έχουν εκφράσει την πρόθεση τους να ταχθούν υπέρ, πέραν του κυβερνώντος κόμματος (17 ψήφοι), το ΔΗΚΟ (9) και η ΔΗΠΑ (4), που εξασφαλίζουν την πλειοψηφία των ψήφων του κοινοβουλίου ήτοι 30 από τις 56 ψήφους.

Το ΑΚΕΛ, όπως είναι ήδη γνωστό έχει ανακοινώσει την πρόθεση του να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. Η απόφαση των Οικολόγων και του ΕΛΑΜ όπως πληροφορούμαστε θα εξαρτηθεί από την κατάληξη που θα έχουν οι δεκάδες τροπολογίες που κατέθεσαν. Τέλος, σε ότι αφορά την ΕΔΕΚ οι βουλευτές του κόμματος, αναμένεται να ανακοινώσουν την τελική τους στάση, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό, οδηγούνται προς ψήφιση 110 τροπολογίες της αντιπολίτευσης, από τις οποίες περίπου οι 25, αναμένεται να υπερψηφιστούν, καθώς προτείνονται από αριθμό κομμάτων, τα οποία εξασφαλίζουν πλειοψηφία.

Κόβουν ελάχιστα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alphanews.live από τα €11.7 δισ. και δαπάνες €11.2 δισ. του προϋπολογισμού για το 2023, θα κοπούν από €12 μέχρι €28 εκατ. Και αυτά, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αφορούν τα κονδύλια για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός προνοεί έσοδα 11.759,3 δις και έξοδα 11.296,0 δις. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανέρχεται στα €0,46 δις δηλαδή 1,7%  του ΑΕΠ και το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να κυμανθεί στο 3%.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες, (έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, κλπ.) αναμένεται να αυξηθούν κατά 12% το 2023.

Στο στόχαστρο τα ωφελήματα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η συζήτηση για την τροπολογία που κατέθεσαν οι Οικολόγοι με την οποία ζητούν δέσμευση του κονδυλίου που προορίζεται να καλύψει τα ωφελήματα των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και της Βουλής για το έτος 2023 .Το συγκεκριμένο κονδύλι, ύψους €205.000 προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διακίνησης – καυσίμων των κρατικών λιμουζίνων που χρησιμοποιούν οι πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής, καθώς και το επίδομα γραμματέως που λαμβάνουν, ύψους €36.228. Για να εργοδοτούν, δηλαδή, γραμματέα με μισθό που αναλογεί σε €3.000 τον μήνα. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να αποκτά πλειοψηφία η τροπολογία του ΑΚΕΛ και της ΔΗΠΑ για μείωση κατά 7% των συνολικών λειτουργικών δαπανών του κράτους όπως επίσης τροπολογία των δύο κομμάτων για αποκοπή κατά 7% των πιστώσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια.

Φορτώνουν δουλειά την Επιτροπή Οικονομικών

Οι προωθούμενες τροπολογίες αυξάνουν και το φόρτο εργασίας της Επιτροπής Οικονομικών, καθώς επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα οι δαπάνες του κράτους για αγορά κτιρίων, ενοικιάσεις κτιρίων, αλλά και για διάφορες κατασκευαστικές και επιδιορθωτικές εργασίες σε κτίρια. Πρόσθετα, από το μικροσκόπιο της Επιτροπής Οικονομικών ζητείται να περνούν, οι δαπάνες για τις αμοιβές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, αλλά και διάφορες πιστώσεις, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των υπουργών για διάφορους σκοπούς και έργα. Τα κόμματα, θέλουν  να έχουν άποψη και σε ότι αφορά, την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε περιοχή για στήριξη του έργου των επιτροπών με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Τα κόμματα προτίθενται παράλληλα να μειώσουν κατά 10% τις λειτουργικές δαπάνες της κυβέρνησης και τις δαπάνες υπουργείων και υπηρεσιών για εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες. Πρόσθετα οι Βουλευτές ζητούν να έχουν άποψη και για οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.