Λήπτρια ΕΕΕ: Τράπεζα της κατέθεσε €127,000… καταλάθος

Δευτέρα, 10/7/2023 - 12:18
Μικρογραφία

Με 23.000 δικαιούχους + 20.000 άρχισε το ΕΕΕ το 2014 ενώ αργότερα το 2015 όταν έτρεξαν τα μηχανογραφικά συστήματα οι μισοί διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια αφού είχαν καταθέσεις ή άλλα. Έτσι το 2015 ο αριθμός των δικαιούχων μειώθηκε περίπου στις 35,000. Το 2019 οι δικαιούχοι ήταν 27,800 ενώ σήμερα οι δικαιούχοι είναι περί τους 19.000 με το 90% αυτών να είναι άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα που χρειάζονται φροντίδα ή άτομα με χρόνιες ασθένειες που δεν μπορούν να εργαστούν, αποφυλακισθέντες και θύματα βίας που φιλοξενούνται σε σπίτια κτλ.

Οι εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα επίσης περιλαμβάνονται με τον Φανό Κουρουφέξη από το Υφυπουργείο Κοινωνικής πρόνοιας να τονίζει ότι ο αριθμός τους είναι χαμηλός. Στο ΕΕΕ περιλαμβάνονται και οι άνεργοι οι οποίοι όμως συνήθως κάνουν σύντομο πέρασμα από το επίδομα καθώς σκοπός είναι η εξεύρεση εργασίας.

Η κάθε περίπτωση εξεύρεσης εργασίας εξετάζεται ξεχωριστά με βάση τα κριτήρια του κάθε άνεργου. Υπάρχει συνεργασία με το σχέδιο επιδότησης διδάκτρων για παράδειγμα με τον ίδιο να εξηγεί ότι περίπου 150 περιπτώσεις βρήκαν δουλειά με αυτά τα δεδομένα.

Όπως εξήγησε, όταν εντοπιστεί κάτι στην τράπεζα εφαρμόζεται μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία αποστέλλεται επιστολή στον δικαιούχο ζητώντας εξηγήσεις από τον αιτούντα προκειμένου να προχωρήσει η εξέταση της αίτησης.

Ο κ. Κουρουφεξης αναφέρθηκε σε περίπτωση όπου η τράπεζα καταλαθος κατέθεσε €127,000 στον λογαριασμό γυναίκας που αιτήθηκε ΕΕΕ με την υπηρεσία να ζητεί εξηγήσεις άμεσα προς επίλυση του ζητήματος.

Σε ότι αφορά την ηλεκτρονική αίτηση ο κ. Κουρουφεξης είπε τους τελευταίους 6 μήνες η ομάδα εργάζεται για τις ηλεκτρονικές υφιστάμενες αιτήσεις αλλά και για τις νέες. Πλέον οι αιτούντες μπορούν να ανεβάσουν απευθείας στον λογαριασμό τους τα οποία δικαιολογητικά χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία.

Σχετικά με τα άτομα τρίτης ηλικίας ή αλλά άτομα που δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ο κ. Κουρουφεξης είπε ότι οι πρακτικές αξιολογούνται συνεχώς τονίζοντας ότι η μηχανογράφηση του ΕΕΕ ήταν ότι πιο περίπλοκο κλήθηκε η υπηρεσία του να πράξει. Τα σημεία εξυπηρέτησης είπε θα συνεχίσουν να λειτουργούν ενώ ενδεχομένως στο μέλλον όταν φύγει το έντυπο χαρτί για τις αιτήσεις αυτά τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια να μπορούν να την έχουν απευθείας από την υπηρεσία.

Από την περασμένη βδομάδα που είναι σε ισχύ η ηλεκτρονική αίτηση, η υπηρεσία έλαβε 30 αιτήσεις με μια να είναι ολοκληρωμένη και κάποιες άλλες όχι.

Οι λειτουργοί εντοπίζουν συχνά το πρόβλημα ακινήτων που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση με αποτέλεσμα οι επιστολές να πηγαινοέρχονται και στο τέλος οι αιτήσεις να απορρίπτονται. Τώρα εξήγησε θα μπορεί ηλεκτρονικά ο αίτησης να ανεβάσει το δικαιολογητικό προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο 1450 όπου εκεί χιλιάδες πολίτες καθημερινά βοηθιούνται.