Η ώρα των ανακοινώσεων για τα νέα σχέδια στήριξης της οικονομίας

Σάββατο, 9/1/2021 - 10:56
Μικρογραφία

Τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που επηρεάζονται από το νέο lockdown που εφαρμόζεται από αύριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ανακοινώνουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. 

Κωνσταντίνος Πετρίδης και Ζέτα Αιμιλιανίδου παραχωρούν στις 11 συνέντευξη Τύπου και θα παρουσιάσουν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, που καταρτίστηκαν μετά από την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων.

Live Updates
09/01/2021
11:46
Σχέδιο για τουρισμό

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ξεχωριστός Αριθμός Μητρώου Εργοδότη):

  1. της οποίας η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή
  2. ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό 

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 

09/01/2021
11:39
Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε Επαρχία της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

v

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

  • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
  • Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2,8% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.
  • Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια θα θεωρούνται επαναδραστηριοποιημένες.
  • Ως Μη Επαναδραστηριοποιημένες Επιχειρήσεις θα θεωρούνται και οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που εκτελούν εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης ή άλλες συναφείς εργασίες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνήθεις εργασίες στο αντικείμενο των υπό αναφορά επιχειρήσεων.
  • Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
  • Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.
09/01/2021
11:34
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.

Μείωση Κύκλου Εργασιών

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% - 40% ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 45% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% - 65% ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 65% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% - 80% ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 75% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων:97% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης 60%

Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι.

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

09/01/2021
11:27
Πλήρη αναστολή εργασιών

Επιχειρήσεις με πλήρη αναστολή εργασιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο ώστε να επιδοτηθεί το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει μετά το lockdown.

Αφορά επίσης τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε εμπορικά κέντρα.

Αν εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζόμενους θα καλυφθεί το 100%, αν εργοδοτεί πέραν των 9 ατόμων θα καλυφθεί το 97%. Κατώτατο τα 360 ευρώ και ανώτατο 1214 ευρώ.

Δικαιούχοι του Ειδικού Σχεδίου είναι:

i. νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. (μέχρι 9 εργαζόμενοι). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: Κάλυψη στο 100%. Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

ii. νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. (μέχρι 9 εργαζόμενοι). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων : Κάλυψη στο 100%. Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

iii.  Οικονομικές δραστηριότητες (και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021. (πέραν των 9 εργαζομένων). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: Κάλυψη στο 97%. Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

• Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

09/01/2021
11:25
Νέα έκκληση Πετρίδη για ψήφιση των κρατικών εγγυήσεων

Ο Υπουργός Οικονομικών απηύθυνε νέα έκκληση προς τη Βουλή για ψήφιση του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις.

09/01/2021
11:22
Εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια

Από την πρώτη Ιανουαρίου, παρατείνεται για περίοδο έξι (6) μηνών το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, μέχρι τις 30/6.2021. Σε αυτά, δύναται πλέον να περιληφθούν και νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία κατά την έκδοση τους ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το ενοποιημένο δάνειο δεν υπερβαίνει τις €300.000.

(β) Η συμφωνία για το νέο στεγαστικό δάνειο υπογράφηκε μετά την 1ην Μαρτίου 2020.

(γ) Έχουν ενοποιηθεί στο νέο δάνειο εκτός του νέου στεγαστικού δανείου εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδίου σκοπού και τα οποία δεν παρουσίαζαν πέραν των 90 ημερών σε καθυστέρηση.

(δ) Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά μόνο το νέο στεγαστικό δάνειο.

(ε) Το δάνειο και οι δανειολήπτες θα πληρούν όλες τις άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται  ότι τα δυο πιο πάνω Σχέδια τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020 και έληγαν στις 31/12/2020. Δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί και με απώτερο στόχο να δοθεί περισσότερος χρόνος σε επιχειρήσεις και πολίτες να ενταθούν στα Σχέδια, δίνεται παράταση έτσι ώστε να καλύπτονται επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1/03/2020 μέχρι 30/06/2021.

09/01/2021
11:20
Εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια

Από την πρώτη Ιανουαρίου, παρατείνεται για περίοδο έξι (6) μηνών το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, μέχρι τις 30/6/2021. Πρόσθετα με την παράταση, έχουν γίνει βελτιώσεις στο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εγκεκριμένου λογιστή του αιτητή για τις πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους.

09/01/2021
11:16
Αναστολή δόσεων

Τρίτο σχέδιο που αφορά αναστολή δόσεων για 6 μήνες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιλαμβάνει τόκους για συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών. Η περίοδος αναστολής δόσεων αφορά από 1.1.2021 μέχρι 30.6.21.

Δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

09/01/2021
11:15
Δεύτερο σχέδιο ειδικού επιδόματος

Ειδικό επίδομα για αυτοτελώς που δεν έιναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ για κάλυψη εξόδων ή ενοικίων

09/01/2021
11:14
Παραδείγματα

Οικονομική Δραστηριότητα: Κέντρο Εστίασης

Κύκλος εργασιών 2019: 685,251

Μείωση Κύκλου εργασιών: 36.5%

Επιδότηση: 8,411 Ευρώ

 

Οικονομική Δραστηριότητα: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τέχνες του θεάματος

Κύκλος εργασιών 2019: 1.700000

Μείωση Κύκλου εργασιών: 90%

Επιδότηση: 49,438 Ευρώ

 

Οικονομική Δραστηριότητα: Παραγωγή οίνου

Κύκλος εργασιών 2019: 795,400

Μείωση Κύκλου εργασιών: 46%

Επιδότηση: 9,000 Ευρώ

 

Οικονομική Δραστηριότητα: Ταξιδιωτικοί Πράκτορες

Κύκλος εργασιών 2019: 318,000

Μείωση Κύκλου εργασιών: 95%

Επιδότηση: 9,000Ευρώ

 

Οικονομική Δραστηριότητα: Καφετέρεια

Κύκλος εργασιών 2019: 341,394

Μείωση Κύκλου εργασιών: 63%

Επιδότηση: 6,800Ευρώ

 

Οικονομική Δραστηριότητα: Γυμναστήρια

Κύκλος εργασιών 2019: 311,584

Μείωση Κύκλου εργασιών: 80%

Επιδότηση: 8,900Ευρώ

 

Οικονομική Δραστηριότητα: Κέντρο Διασκέδασης (σε πλήρη αναστολή από το Μάρτιο 2020)

Κύκλος εργασιών 2019: 3,000,000

Μείωση Κύκλου εργασιών: 69%

Επιδότηση: 190,000Ευρώ

09/01/2021
11:01
Ενίσχυση επιχειρήσεων

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, ύψους 350-400 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρώτο Σχέδιο: Κρατική Χορηγία Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων με μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 35%. Συμπεριλαμβάνονται και νέες επιχειρήσεις, που άνοιξαν το 2020.

Προϋποθέσεις: Έδρα στην Κύπρο, διευθετημένες υποχρεώσεις, επαναλειτουργία επιχειρήσεων εντός του 2021.

Ύψος επιδόματος: Υπολογίζεται με αλγόριμο ανάλογα που τα έσοδα που είχαν. Ανώτατο 300 χιλιάδες ευρώ και κατώτατο τα χίλια ευρώ.

Θα επιχορηγηθούν γύρω στις 30 χιλιάδες επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα στοιχίσει 200 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ενίσχυση των επιχειρήσεων, οι οποίες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη για τους μισθούς των εργαζομένων τους.