Με τιμαριθμικό επίδομα 0,28% επανήλθε η ΑΤΑ από 1η Ιανουαρίου

Πέμπτη, 4/1/2018 - 19:28
Μικρογραφία

Με τιμαριθμικό επίδομα 0,28% στους βασικούς μισθούς επανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΕΟ, με βάση τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε για περίοδο 3 χρόνων, από την 1/1/2018 επαναλειτουργεί ο θεσμός της ΑΤΑ.
 
Η ΑΤΑ θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση αντί σε εξαμηνιαία και θα αποδίδεται στο 50%. Θα γίνει ενσωμάτωση του τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς και η επανεκκίνηση θα γίνει από μηδενική βάση. 
 
Το τελευταίο τιμαριθμικό επίδομα που καταβλήθηκε στο κάθε εργαζόμενο, θα ενσωματωθεί στο βασικό μισθό που ίσχυε στις 31/12/2017 και θα αποτελεί το νέο βασικό μισθό.
 

Στο νέο βασικό μισθό θα υπολογιστεί το τιμαριθμικό επίδομα από την 1/1/2018.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία που αφορούν στην μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης για το 2017 σε σχέση με το 2016, προκύπτει αύξηση 0,56%.  
 
Επομένως, αναφέρει η ΠΕΟ, το τιμαριθμικό επίδομα που θα καταβληθεί στους εργαζομένους από την 1.1.2018 είναι 0,28% και θα υπολογιστεί στους νέους βασικούς μισθούς, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση.